fbpx

 

“ครอบครัวไม่ใช่สถาบัน แต่เป็นชุดความสัมพันธ์”

ในโลกยุคใหม่ วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจากตัวเลขเศรษฐกิจและลักษณะทางสังคม ทำให้ครอบครัวไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบนิยาม ‘พ่อ แม่ ลูก’ แบบเดิมๆ แต่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวผู้สูงอายุที่เพิ่งมาอยู่ด้วยกันยามชรา ครอบครัวแหว่งกลาง คู่รักเพศเดียวกัน คนที่เลือกจะอยู่คนเดียว ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นความสัมพันธ์อันแสนสุข

101 in Focus สัปดาห์นี้ จึงขอชวนคุณผู้ฟังไปมองภาพครอบครัวด้วยสายตาแบบใหม่ จากผลงานใน Spotlight ‘This is My Family – ครอบครัวไทยยุคไร้นิยาม’

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์

 

 

 

 

Author