Wirot Sukphisan

เศรษฐศาสตร์ตายแล้ว? เศรษฐศาสตร์ในโลก Big Data : โสมรัศมิ์ จันทรัตน์

คุยกับ โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ในโลกของบิ๊กดาต้า

เมื่อจีนหมายชมดวงดาว (อังคาร)

หนทางการก้าวขึ้นมาผู้นำด้านอวกาศของจีนไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เพื่อสานฝัน ‘China Dream’ จีนมุ่งมั่นว่าจะไปสำรวจดาวอังคารให้ได้ภายในปี 2020

สุขแบบสัตว์ๆ

คุณว่าสัตว์มี ‘ความสุข’ เหมือนมนุษย์ได้หรือเปล่า เมื่อหมากระดิกหาง หรือแมวเข้ามาคลอเคลีย คุณคิดว่าพฤติกรรมเหล่านั้นแสดงถึงความสุขของสัตว์ไหม หรือว่ามันก็มี ‘ความสุข’ ในแบบของมันเองที่มนุษย์เราไม่อาจเข้าใจได้!

เมื่อหุ่นยนต์เริ่มคล้ายมนุษย์ : อะไรคือจุดเริ่มต้นของความคล้าย

บางครั้งเราอาจจะรู้สึกสับสนว่าสิ่งนี้เป็นมนุษย์หรือเป็นหุ่นยนต์กันแน่ มาดูกันว่าอะไรที่ทำให้เรามองว่ามนุษย์กับหุ่นยนต์เริ่มมีความคล้ายกัน

เราจะวัดความเป็นชาติเดียวกันจากตรงไหน ?

เมื่อกระแสชาตินิยมกำลังกลายเป็นเทรนด์สำคัญในยุคนี้ การเป็นคนชาติเดียวกันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่หลายประเทศหยิบมาใช้ มาดูว่าแต่ละประเทศมองความเป็นชาติเดียวกันจากหลักเกณฑ์ใด