Veerayooth Kanchoochat

นโยบายอุตสาหกรรมตายแล้ว? สูตรลับเสรีนิยมแบบรัฐนำของเยอรมนี

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สำรวจบทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาของเยอรมนี ในฐานะตัวละครลับที่ทำให้นโยบายอุตสาหรรมอาจยังมีที่ทางในระเบียบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

อาเซียนสี่แพร่ง ประชาธิปไตยหรือเผด็จการ รัฐสั่งการหรือตลาดนำ

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สำรวจโอกาสและความท้าทายของ 4 แนวทางการพัฒนาใน 5 ประเทศอาเซียน ที่อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการจัดการทุนนิยมในศตวรรษที่ 21

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และกำเนิดบรรษัทฟุตบอลข้ามชาติ

โลกฟุตบอลกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่!! วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร วิเคราะห์โมเดลธุรกิจของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่สั่นสะเทือนเมืองแมนเชสเตอร์ เกาะอังกฤษ และวงการลูกหนังโลก

บอลซ่า แฟมิเลีย: แก้ความเหลื่อมล้ำสไตล์บราซิล

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ถอดบทเรียนนโยบาย ‘บอลซ่าแฟมิเลีย’ นโยบายลดความเหลื่อมล้ำที่ได้รับการชื่นชมในระดับโลก

แม่น้ำ 5 สายของเศรษฐศาสตร์การเมืองยุคใหม่

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ชวนสำรวจ “แม่น้ำห้าสาย” ของเศรษฐศาสตร์การเมืองยุคใหม่ แวดวงเศรษฐศาสตร์การเมืองโลกกำลังเดินไปทางไหน?

ทางออกอยู่ที่ทุนนิยม

ในยามหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมือง ผู้คนสิ้นหวังกับปัจจุบัน หวาดหวั่นต่ออนาคต และสั่นคลอนกับอดีตของตนเอง
วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เสนอทุนนิยมให้เป็น ‘grand strategy’ ใหม่ของประเทศไทย

“จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” : จากความหวังถึงความจริงแห่งยุคสมัย

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เขียนจดหมายถึงอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อเล่าถึง “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความจริง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ในยุคสมัยของเขา

สิงคโปร์โมเดล : กำแพง 4 ด้านที่เผด็จการข้ามไม่พ้น

หลายประเทศอยากเลียนแบบโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ แต่อะไรคือกำแพงกั้นขวางที่ทำให้โมเดลแบบสิงคโปร์ไม่สามารถถูกผลิตซ้ำในประเทศอื่นได้ง่ายๆ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เสนอคำตอบเกี่ยวกับเงื่อนไขความสำเร็จของสิงคโปร์

เส้นทาง (เลี่ยง) ประชาธิปไตยของรัฐพัฒนา : เกาหลีใต้และไต้หวัน

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ชวนถกคำถามสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองคือ ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจนำมาซึ่่งประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติหรือไม่ ประสบการณ์ของเกาหลีใต้และไต้หวันบ่งบอกความคดเคี้ยวของวิถีประชาธิปไตยตะวันออกอย่างไร

ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: การตีความ 4 แบบ

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เล่าวิธีการตีความเส้นทางเศรษฐกิจการเมืองไทย 4 แนวทาง อะไรเป็นจุดแข็งที่พาเราก้าวจากประเทศยากจนมาสู่ประเทศรายได้ปานกลาง อะไรเป็นจุดตายที่ทำให้ไทยไม่ไปไกลกว่านี้ แล้วทางออกของปัญหาอยู่ตรงไหน