Santitarn Sathirathai

‘ความล้มเหลว’ วิชาภาคบังคับยุค 4.0

สันติธาร เสถียรไทย เขียนถึงความสำคัญของ ‘การเรียนรู้จากความล้มเหลว’ ซึ่งเป็นคุณสมบัติและทักษะสำคัญของยุค 4.0 ทั้งในระดับปัจเจก องค์กร และประเทศ

เพราะใฝ่ฝันหรือจำเป็น? เยาวชนไทยกับการเป็นผู้ประกอบการ

สันติธาร เสถียรไทย เปิดผลสำรวจที่ว่าเยาวชนไทยใฝ่ฝันที่จะเป็น ‘ผู้ประกอบการ’ สูงสุดในภูมิภาคอาเซียน พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความคิดของคนกลุ่มนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้ง ‘โอกาส’ และ ‘ปัญหา’

สี่หมื่นคำตอบ เรื่อง 4.0 จากคนรุ่นใหม่ในอาเซียน

สันติธาร เสถียรไทย เปิดผลสำรวจคน Gen Y และ Gen Z ในไทยและอาเซียน ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยี 4.0 ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้ง ‘ความกล้า’ และ ‘ความกลัว’ พร้อมวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง