Sanitsuda Ekachai

ศัตรูของรัฐธรรมนูญ : รัฐราชการ

สนิทสุดา เอกชัย เขียนถึงรัฐราชการ อุปสรรคสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผ่านกรณีตัวอย่างเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร ป่าไม้ และที่ดิน

ทำไมต้องเลิกเชื่อว่าสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรก

สนิทสุดา เอกชัย วิพากษ์มรดกลัทธิชาตินิยม เขียนถึงเส้นทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่เกิดจากการรวมกันของหลายเชื้อชาติ ไม่ได้มีแต่ ‘เชื้อชาติไทย’ เท่านั้น อ้างอิงจากนักประวัติศาสตร์ ศรีศักร วัลลิโภดม

รัฐ: ต้นตอของเฮทสปีช

สนิทสุดา เอกชัย เขียนถึงการใช้เฮทสปีชของชาวไทยพุทธ อันขัดแย้งกับหลักคิดของศาสนาที่มุ่งเน้นการสร้างสันติ ไม่ใช่การด่าทอไล่ออกจากแผ่นดินจนถึงสนับสนุนให้ทำร้ายคนคิดต่างแบบที่เกิดขึ้น

เผด็จการโดยธรรมไม่มี เพราะเผด็จการไม่มีธรรม

“วาระชาติกาลครบ 113 ปีของท่านพุทธทาส เราควรคิดถึงท่านอย่างไร”, สนิทสุดา เอกชัย เขียนรำลึกถึงแก่นคำสอนของพุทธทาส พร้อมตั้งคำถามต่อผู้นำคำสอนไปรับใช้เผด็จการ

ผู้หญิง : ไม่ต้องบวช ไม่ต้องห่มจีวรก็เป็นสงฆ์ได้

สนิทสุดา เอกชัย ตั้งคำถามถึงเรื่องโอกาสบวชของผู้หญิงในพุทธศาสนาไทย เมื่อคณะสงฆ์ไม่ให้การยอมรับภิกษุณีและชาวพุทธเองก็นึกถึงแต่พระรัตนตรัยอันประกอบด้วยพระสงฆ์ที่เป็นนักบวชชาย

หรือเราคืออุรังอุตังตัวนั้น

สนิทสุดา เอกชัย เขียนถึงการต่อสู้ดิ้นรนของคนตัวเล็กๆ กับความฉ้อฉลของกลไกรัฐ โดยเฉพาะการต่อสู้ด้านทรัพยากร อันเปรียบเสมือนลิงอุรังอุตังในคลิปชื่อดัง ที่พยายามขวางรถแทรคเตอร์ด้วยมือเปล่า

ระบบราชการ : ศัตรูประชาธิปไตย

สนิทสุดา เอกชัย เขียนความในใจที่มีต่อเหตุบ้านการเมืองช่วงใกล้เลือกตั้ง โดยพุ่งเป้าไปยัง ‘ระบบราชการ’ ที่เกื้อหนุนอำนาจนิยม และนับเป็นศัตรูที่แท้จริงของประชาธิปไตย

คนกับป่า : เมื่ออคติมาก่อนความจริงและความยุติธรรม

สนิทสุดา เอกชัย เขียนถึงอคติเรื่อง ‘คนกับป่า’ ซึ่งฝังรากลึกตั้งแต่ในระดับของเจ้าหน้าที่รัฐ ไปจนถึงคนในสังคม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า สถานการณ์เรื่องชาวบ้านบุกรุกป่า จะไม่มีทางบรรเทาลงได้ภายใต้ระบอบเผด็จการ

เราเป็นพุทธแบบไหนกัน

สนิทสุดา เอกชัย วิพากษ์ความเป็นพุทธแบบไทยๆ ที่ยึดโยงอยู่กับระบบอุปถัมภ์และวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่อย่างแนบแน่น อันเป็นแก่นของ ‘ความเหลื่อมล้ำ’ ที่แก้ไม่เคยหาย