Jakkrit Sangkhamanee

วรรณกรรมเกาหลี: ช่องว่างระหว่างมีและซอล เราได้ยินอะไร? (2)

จักรกริช สังขมณี เขียนถึง หนังสือ “มี ในเมษายน ซอล ในกรกฎาคม” ที่สะท้อนประเด็น ความทุกข์ทรมานจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ,ความทรงจำทางการเมืองและขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนเกาหลี, การสร้างความรู้สึกชาตินิยม และพหุวัฒนธรรมในประเทศเกาหลี

Crash Landing on You: ตาม “สหายผู้กอง” ไปซื้อของที่ “จังมาดัง”

คอลัมน์ #ชาติพันธุ์ฮันกุก ตอนใหม่ จักรกริช สังขมณี เขียนถึง Crash Landing on You ซีรีส์ชื่อดัง กับภาพสังคมเกาหลีเหนือ ผ่าน ‘จังมาดัง’ พื้นที่สีเทาทางเศรษฐกิจ สถานที่ที่สหายผู้กองพยายามไปเสาะแสวงหาข้าวของเครื่องใช้มาให้ให้กับ ยุนเซรี

วรรณกรรมเกาหลี: ช่องว่างระหว่างมีและซอล เราได้ยินอะไร? (1)

จักรกริช สังขมณี เขียนถึง “มี ในเมษายน ซอล ในกรกฎาคม” หนังสือรวมเรื่องสั้น ที่จะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ร่วมสมัย ในตอนแรกว่ากันด้วยสามเรื่องสั้นที่จะพาสำรวจประเด็น การศึกษา ความหลากหลายทางเพศ และการเปลี่ยนแปลงของเมืองผ่านร้านสะดวกซื้อ

ใครคือคิมจียอง?

จักรกริช สังขมณี เขียนถึงความเป็น ‘คิมจียอง’ ในสังคม ผ่านการไล่เรียงประวัติศาสตร์ของเกาหลี จนทำให้เกิดสังคมที่บีบคั้นให้ทุกคนต้องทำหน้าที่ตามเพศสถานะของตน ซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้น