aryus prateep na thalang

ถ้ำหลวงโมเดล : ความหวัง ความฝัน และความจริง

อายุษ ประทีป ณ ถลาง วิเคราะห์ภารกิจช่วยเหลือ ‘ทึมหูมป่า’ ซึ่งลุล่วงไปด้วยดี เรามองเห็นอะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้ ทั้งที่อยู่ในถ้ำและนอกถ้ำ แล้วเราจะนำบทเรียนครั้งนี้มาเป็น ‘โมเดล’ ในการผสานความแตกแยกของคนไทยได้หรือไม่

พรรคการเมืองใหม่ ขอนไม้ หมาเน่า หรือก้อนปฏิกูลกลางกระแสน้ำเชี่ยว

อายุษ ประทีป ณ ถลาง เขียนถึงสถานการณ์การเมืองไทยในช่วงปี่กลองเลือกตั้งเริ่มดัง พร้อมกับการอุบัติขึ้นของพรรคการเมืองใหม่กว่า 50 พรรค

ว่าด้วยความรักแบบคสช. แผ่นดินที่งดงามจะกลับคืนมา มีอยู่แค่ในเนื้อเพลง

เหตุใด อายุษ ประทีป ณ ถลาง ถึงคิดว่า “แผ่นดินที่งดงามจะกลับคืนมา” มีอยู่แค่ในเนื้อเพลงเท่านั้น

“วันรัฐธรรมนูญ” ที่ช่างไร้ความหมาย เมื่อระบอบเก่ากำลังฟื้นตัวเข้มแข็งขึ้นทุกขณะ

จับกระแสการเมืองไทยในยุคที่ “วันรัฐธรรมนูญ” ไร้ซึ่งความหมาย และความคิด ลัทธิ ความเชื่ออันเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักการประชาธิปไตยกำลังเข้มแข็งขึ้น

เมื่อ “ประยุทธ์” สัมผัสมือกับ “ทรัมป์” นักการเมืองกลับห่วงเลือกตั้งมากกว่าประชาธิปไตย

อายุษ ประทีป ณ ถลาง เขียนถึง ‘การแซะ’ พล.อ.ประยุทธ ขณะเยือนสหรัฐอเมริกา และตั้งคำถามต่อท่าทีของนักการเมืองทุกฝ่ายที่เมื่อได้ยินสัญญาว่าจะให้มีการเลือกตั้ง ก็กระเหี้ยนกระหือรือที่จะลงสนามการเมืองจนไม่สนหลักประชาธิปไตย

คนเด่น คนดัง พาเหรดเข้าตะราง คุกไม่ได้มีไว้ขังหมา หรือคนจนอีกต่อไป แต่เอาไว้ขังคนอื่นต่างหาก

อายุษ ประทีป ณ ถลาง คอลัมนิสต์การเมือง 101 เขียนถึงสังคมการเมืองไทยในยุคที่คนเด่นคนดังพาเหรดเข้าตะราง คุกไม่ได้มีไว้ขัง ‘หมา’ หรือ ‘คนจน’ อีกต่อไป แต่เอาไว้ขัง ‘คนอื่น’ ต่างหาก

ความตายอย่างหมาข้างถนน ความตายอย่างไร้สาระ ในประเทศสมาธิสั้น

อายุษ ประทีป ณ ถลาง เขียนถึง “ความตาย” ในบ้านเมืองที่ชีวิตของผู้คนหาได้มีราคา และความตายผิดธรรมชาติ ไร้สาระ และปราศจากเหตุผลอันสมควรกลับถูกมองเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดา