Sunanta Wannasin Bell

เพศและความเป็นอื่น : ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ใน ‘Booker Prize 2019’

สุนันทา วรรณสินธ์ เบล เขียนถึงการประกาศรางวัล Booker Prize 2019 เมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่มีคนได้รางวัลถึงสองคน เป็นผู้หญิงล้วน และหนึ่งในนั้นคือนักเขียนผิวสี

In Conversation with Margaret Atwood

สุนันทา วรรณสินธ์ เบล เก็บบรรยากาศและเนื้อหาจากงานเปิดตัวหนังสือ ‘The Testaments’ ผลงานล่าสุดของ Margaret Atwood ที่กรุงลอนดอน เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

An Evening with Salman Rushdie

สุนันทา วรรณสินธ์ เบล บอกเล่าบรรยากาศในงานเปิดตัวหนังสือ ‘Quichotte’ ผลงานเล่มล่าสุดของซัลมาน รัชดี จัดขึ้นที่กรุงลอนดอน เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมเก็บความจากการเสวนามาเล่าสู่กันฟัง