Wandee Suntivutmetee

มองทะลุม่านมายาคติ “หญิงไทยกับสามีฝรั่ง” : เมื่อสิ่งที่เห็น อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น

วันดี สันติวุฒิเมธี สนทนากับ พัชรินทร์ ลาภานันท์ และพัทยา เรือนแก้ว สองนักวิจัยผู้สำรวจโลกของผู้หญิงไทยที่มีสามีฝรั่งมายาวนานกว่า 20 ปี เพื่อค้นหาความจริงหลังม่านมายาคติเกี่ยวกับ “หญิงไทยและสามีฝรั่ง”