fbpx

ธนาพล อิ๋วสกุล

เส้นทางยอกย้อนของ ‘ประชาธิปไตย’ และ ‘สาธารณรัฐ’ ในการเมืองไทย

ธนาพล อิ๋วสกุล เขียนถึงการให้ความหมาย ‘ประชาธิปไตย’ ก่อน 2475 ที่มีจินตนาการถึงการสร้าง ‘สาธารณรัฐ’

การเกิดอีกครั้งของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ธนาพล อิ๋วสกุล เขียนถึงการเปลี่ยนความหมายของจอมพล ป. พิบูลสงครามจาก ‘ผู้ร้ายในประวัติศาตร์การเมืองไทย’ มาเป็นนายทหารฝ่ายคณะราษฎรที่สามารถกำราบฝ่ายปฏิปักษ์ปฏิวัติอย่างราบคาบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแหลมคมการเมืองร่วมสมัยของไทย

กึ่งศตวรรษบนเส้นทางนักการเมืองชื่อชวน หลีกภัย (2) : ปลัดประเทศผู้ (เคย) เชื่อมั่นในระบอบรัฐสภา

ธนาพล อิ๋วสกุล สำรวจเส้นทางการเมืองอันยาวนานกว่ากึ่งศตวรรษของ ‘ชวน หลีกภัย’ นับจากเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อปี 2534 จนถึงปัจจุบัน

กึ่งศตวรรษบนเส้นทางนักการเมืองชื่อ ชวน หลีกภัย (1) : ลูกที่ดีของพรรค นักการเมืองที่รักของระบบราชการ

ย้อนสำรวจกึ่งศตวรรษบนเส้นทางนักการเมืองชื่อ “ชวน หลีกภัย” กับ ธนาพล อิ๋วสกุล ตอนที่ 1 จาก ส.ส.สมัยแรกในปี 2512 ถึงช่วงก่อนขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในปี 2534

30 ปี การสิ้นสุดของระบอบเปรมาธิปไตย (3) : เงื้อมเงาของเปรมหลังระบอบเปรมาธิปไตย  

ซีรีส์ “30 ปี การสิ้นสุดของระบอบเปรมาธิปไตย” ตอนสุดท้าย ธนาพล อิ๋วสกุล สำรวจเงื้อมเงาอำนาจของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในสังคมการเมืองไทย ภายหลังพ้นตำแหน่งนายกฯ

ชีวิตที่เลือกได้ 2 ทศวรรษสุดท้าย ชัยอนันต์ สมุทวณิช

ธนาพล อิ๋วสกุล เขียนถึงบทบาท ชีวิต และความคิดของ ชัยอนันต์ สมุทวณิช .ในสองทศวรรษสุดท้าย จากสถาปนิกผู้ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างให้กับ ‘ระบอบทักษิณ’ สู่ปัญญาชนผู้นำเสนอความคิดในการต่อต้าน ‘ระบอบทักษิณ’

30 ปี การสิ้นสุดของระบอบเปรมาธิปไตย (2) : 8 ปี 5 เดือน ของนายกฯ เปรม ภายใต้การเมืองสามเสา

ธนาพล อิ๋วสกุล สำรวจ ‘ระบอบเปรมาธิปไตย’ ตลอดระยะเวลา 8 ปี 5 เดือนในตำแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.เปรม ผ่าน ครม. 5 ชุด โดยมีสามเสาหลักค้ำยันอำนาจอยู่เบื้องหลัง

30 ปี การสิ้นสุดของระบอบเปรมาธิปไตย (1) : ความเป็นมา อภิมหาเรื่องเล่า และนักการเมืองชื่อเปรม

ธนาพล อิ๋วสกุล ย้อนสำรวจระบอบเปรมาธิปไตยและปัจจัยสำคัญเบื้องหลัง รวมทั้งถอดรื้ออภิมหาเรื่องเล่าของนายกฯ เปรม เพื่อรู้จัก “นักการเมืองชื่อเปรม” ให้มากขึ้น

การเกิดครั้งที่ 3 ของคณะราษฎร?

ธนาพล อิ๋วสกุล เขียนถึงการกลับมาเกิดใหม่ของอุดมการณ์คณะราษฎร หลังจากที่ความทรงจำเรื่องคณะราษฎรกับการอภิวัฒน์สยาม 2475 ถูกทำให้ลบเลือนหายไปจากสังคมไทย ตั้งแต่ครั้งรัฐประหาร 2490