Pokpong Junvith

เปิดห้องเรียนนิติศาสตร์เพื่อราษฎร มองอนาคตการเมืองไทย กับ วรเจตน์ ภาคีรัตน์

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เปิด ‘ห้องเรียนนิติศาสตร์เพื่อราษฎร’ ว่าด้วยอนาคตการเมืองไทย รัฐประหาร รัฐธรรมนูญ ศาล ตุลาการภิวัตน์ และสัญญาประชาคมใหม่

ห้องเรียนนิติศาสตร์เพื่อราษฎร คาบที่ 3 : “ยุทธศาสตร์คือเรียกร้องศาลให้ต่อต้านรัฐประหารเชิงรับ”

ห้องเรียนนิติศาสตร์เพื่อราษฎร คาบที่สาม วรเจตน์ ภาคีรัตน์ วิพากษ์เนติบริกรและตุลาการภิวัตน์ในฐานะเครื่องมือของระบบรัฐประหาร

ห้องเรียนนิติศาสตร์เพื่อราษฎร คาบที่ 2 : “ถึงเวลาหาคำใหม่ ใช้แทน ‘รัฐธรรมนูญ’ ”

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เปิดห้องเรียนนิติศาสตร์เพื่อราษฎร คาบที่สอง สนทนาเรื่องอนาคตการเมืองไทยและสัญญาประชาคมใหม่

ห้องเรียนนิติศาสตร์เพื่อราษฎร คาบที่ 1 : “รัฐประหารเป็นเพียงระบบย่อยภายใต้ระบอบใหญ่ที่ตั้งชื่อไม่ได้”

101 ชวน วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เปิดห้องเรียนนิติศาสตร์เพื่อราษฎร สนทนาเรื่องอนาคตการเมืองไทย เริ่มคาบแรกด้วยมุมมองใหม่ในการเข้าใจการเมืองไทย – ระบบรัฐประหารในระบอบที่ตั้งชื่อไม่ได้

‘อนาคตใหม่’ ของ ปิยบุตร แสงกนกกุล

สรุปความจากสนทนาสดในรายการ 101 One-on-One คุยกับ ปิยบุตร แสงกนกกุล เพื่อมอง ‘อนาคตใหม่’ ของตัวเอง พรรคการเมือง และสังคมการเมืองไทย ปกป้อง จันวิทย์ ดำเนินรายการ

มหากาพย์คลื่นความถี่ไทย – สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ปกป้อง จันวิทย์ ชวน สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ฉายภาพเล่าเรื่องมหากาพย์คลื่นความถี่ไทย จากยุค 1G ถึง 5G อนาคตและจังหวะพลิกเกมของประเทศไทยในทวิภพอยู่ตรงไหน?

จิบ “กาแฟดำ” สนทนาเรื่องสื่อใหม่และการเมืองไทย กับ สุทธิชัย หยุ่น

ปกป้อง จันวิทย์ ชวน “สุทธิชัย หยุ่น” จิบกาแฟดำ สนทนาเรื่องสื่อใหม่และการเมืองไทยในยุคโลกป่วน

15 ปี ‘30 บาทรักษาทุกโรค’ : เปลี่ยน ‘ประกันสุขภาพ’ ให้เป็น ‘หลักประกันสุขภาพ’

101 สนทนาประสา ‘คนรักระบบหลักประกันสุขภาพ’ กับ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ทำอย่างไรให้ ‘30 บาทรักษาทุกโรค’ เปลี่ยนจาก ‘ระบบประกันสุขภาพ’ เป็น ‘ระบบหลักประกันสุขภาพ’ ที่แท้จริงให้ได้

อ่าน “เกมประมูลคลื่นความถี่” กับ พรเทพ เบญญาอภิกุล

เข้าใจ “เกมการประมูลคลื่นความถี่” ทรัพยากรสำคัญของสังคมเศรษฐกิจไทยยุคดิจิทัล กับ พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิธิ เอียวศรีวงศ์ : สัญญาประชาคมใหม่ของสังคมไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน

101 สนทนากับ “นิธิ เอียวศรีวงศ์” ในวาระ 4 ปี คสช. ว่าด้วยอนาคตการเมืองไทย ประชาธิปไตย และสัญญาประชาคมใหม่ของสังคมในระยะเปลี่ยนผ่าน

“วันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้ว” – คุยกับ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เรื่องอดีตของไทยรักไทย ปัจจุบันของหมอเลี้ยบ และอนาคตของการเมืองไทย

101 ชวน นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี สนทนาเรื่องอดีตของพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันของหมอเลี้ยบ และอนาคตของการเมืองไทย ในวันที่เขาบอกว่า “หมดเวลาของพวกเราแล้ว”