Coffee Shaming กินกาแฟผิดตรงไหน? : ทำไมกูรู Personal Money ถึงชอบบอกให้คนเลิกซื้อกาแฟ

คอลัมน์ Trend Rider สัปดาห์นี้ โตมร ศุขปรีชา พาไปรู้จักเทรนด์ Coffe Shaming ของเหล่ากูรูด้านการเงิน ที่มองว่าการดื่มกาแฟของคนยุคมิลเลนเนียลส์คือความฟุ่มเฟือย ท่ามกลางข้อโต้แย้งมากมาย

ใบหน้าของคน Gen Z : ผู้จะอยู่บนโลกนี้นานกว่ายุทธศาสตร์ชาติ

คอลัมน์ Trend Rider สัปดาห์นี้ โตมร ศุขปรีชา หยิบเอาผลสำรวจของ Pew Research Centre ที่ว่าด้วยทัศนคติของช่วงวัยที่แตกต่างในอเมริกา เมื่อ ‘โลกใหม่’ ปะทะ ‘โลกเก่า’ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในไทยจะอยู่อย่างไร ในโลกที่หมุนเร็วเช่นนี้

Digital HR : 3Ps ของออฟฟิศแห่งอนาคต

พิภพ อุดร เขียนถึงภูมิทัศน์ใหม่ของการจ้างงาน ที่เรียกว่า ‘Digital HR’ หรือการจ้างงานในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งมี Generation Gaps เป็นตัวแปรสำคัญ พร้อมเสนอหลัก 3Ps ที่จะทำให้ออฟฟิศของคุณไม่ตกยุค