fbpx

Spotlights

28 Nov 2018

Digital HR : 3Ps ของออฟฟิศแห่งอนาคต

พิภพ อุดร เขียนถึงภูมิทัศน์ใหม่ของการจ้างงาน ที่เรียกว่า ‘Digital HR’ หรือการจ้างงานในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งมี Generation Gaps เป็นตัวแปรสำคัญ พร้อมเสนอหลัก 3Ps ที่จะทำให้ออฟฟิศของคุณไม่ตกยุค

พิภพ อุดร

28 Nov 2018