fbpx

 

:: podcast :: 101 One-On-One Ep.130 : “จากวิกฤตเศรษฐกิจสู่วิกฤตการศึกษา” – ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

วิกฤต COVID-19 คือวิกฤตใหญ่ด้านการศึกษาด้วยเช่นกัน นักเรียนกว่า 1.5 พันล้านคนทั่วโลก หรือกว่า 90% ของนักเรียนทั้งหมด ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดโรงเรียน ซึ่งปั่นป่วนกระบวนการเรียนรู้ให้ต้องสะดุดลง

แม้จะมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอนทางไกล แต่ก็มีเครื่องหมายคำถามมากมาย โดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ยังไม่นับผลพวงที่จะตามมาจากมหาวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ ซึ่งจะยิ่งทำให้ตัวละครทั้งหมดในระบบการศึกษาเผชิญปัญหาที่หนักหนาสาหัสขึ้นเป็นเท่าทวี

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญคู่โลกจะยิ่งสำคัญขึ้น ยิ่งหนักหน่วงขึ้น และยิ่งแก้ไขได้ยากขึ้นไปอีกในยุค COVID-19 — อะไรคือโจทย์ใหม่เรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยและเราจะตอบโจทย์เหล่านั้นอย่างไร

101 สนทนากับ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เรื่องแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคเพื่อรับมือวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ โลกการศึกษาที่เปลี่ยนไป และโฉมหน้าใหม่ของความเหลื่อมล้ำ

ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการบริหาร The101.world

ติดตาม 101 One-on-One รูปแบบใหม่ยุค COVID-19 เป็นประจำทุกสองทุ่มตรง วันจันทร์ถึงศุกร์