fbpx

 

 

 

ปัญหานักโทษล้นเรือนจำเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่กระบวนการยุติธรรมทั้งไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญ

ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ต้องขัง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้ต้องขังหญิง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ‘ข้อกำหนดกรุงเทพ’ จึงถือกำเนิดขึ้นมา

จากการริเริ่มและผลักดันของไทย ในตอนนี้ ‘ข้อกำหนดกรุงเทพ’ ได้กลายเป็นมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยเน้นปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้ง ‘ใน’ และมองไกลไปถึงชีวิต ‘นอก’ เรือนจำ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพ 101 ชวนคุณเปิดตาและเปิดใจ มองให้ไกลกว่ากำแพงเรือนจำและกำแพงอคติที่กั้นขวางเรากับคน (ใน) คุก  ทำความรู้จักกับข้อกำหนดกรุงเทพและร่วมมองอนาคตของชีวิตคนในเรือนจำไปพร้อมๆ กัน ใน 101 In Focus Ep. 64 คน | คุก

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์ และ กานต์ธีรา ภูริวิกรัย

……………….

อ่านเพิ่มเติม

อนาคต | คน | คุก และกระบวนการยุติธรรมไทย ภายใต้ 10 ปีข้อกำหนดกรุงเทพ

 

 

 

 

 

 

 


ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และ The101.world

Author