fbpx
ไม่ไหวบอกไหว

ไม่ไหวบอกไหว

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เรื่อง

 

ปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่มีความรุนแรงและกินระยะเวลานานผิดปกติในปีนี้ ทั้งนี้ยังไม่นับข้อสังเกตว่าไฟไหม้ผิดที่ผิดทางไม่เหมือนทุกครั้ง ไฟที่เคยลุกไหม้ในป่ามองเห็นได้จากตัวเมืองเชียงใหม่ และปรากฏในภาพถ่ายมุมสูงมากมายก่อนที่จะถูกห้ามเผยแพร่ในเวลาต่อมา

ปัญหาไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ปีนี้พูดกันเรื่องไฟป่ามากจนกระทั่งไม่ได้พูดกันถึงสาเหตุอื่นที่ก่อให้เกิดฝุ่นควัน เช่น เกษตรกรรมพันธะสัญญา หรือนโยบายไม่ให้คนอยู่ร่วมกับป่า แต่ไม่เป็นไร เพราะเราก็พูดกันทุกปีจนชาชินและไม่ได้เกิดผลอะไรอยู่ก่อนแล้ว

ปัญหาฝุ่นควันมีสาเหตุมากกว่า 10 ข้อ แจกแจงแบบประชาชนผู้อ่านข่าวแต่ไม่มีความรู้ได้เป็นความคิดคำนึงกระท่อนกระแท่นได้ ดังนี้

ไฟป่า

ไฟป่าธรรมชาติในหน้าแล้ง

ไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้าน

ห้ามเผาทำให้เกิดกองเชื้อเพลิงจำนวนมหาศาลในป่า

ห้ามชาวบ้านหรือชาวเขาอยู่ร่วมกับป่า

ความยากจนทำให้ชาวบ้านต้องเผาป่าเพื่อหากิน

รัฐราชการยึดที่ดินที่ชาวบ้านหรือชาวเขาเคยทำมาหากิน

เผาป่าเพื่อเอางบประมาณ

ไร่ข้าวโพด

ไร่ข้าวโพดในประเทศเพื่อนบ้าน

ไร่อ้อย

ไร่อ้อยในประเทศเพื่อนบ้าน

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

โรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องยนต์ดีเซล

การก่อสร้าง

การจราจรในเขตเมือง

ชาวบ้านเผาใบไม้หน้าบ้าน

ร้านหมูกระทะ (โดนไปด้วย)

ปัญหาเหล่านี้มีหน่วยงานราชการหลายหน่วยดูแลอยู่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นำมาซึ่งปัญหาข้าราชการทุกท่านที่ทำงานอยู่ในระบบควรรู้อยู่แก่ใจอีกหลายข้อ แจกแจงได้ดังนี้

อำนาจและการตัดสินใจทั้งหมดอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูง

การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมมิได้นำไปปฏิบัติ

ความคิดเห็นที่แสดงมิได้จริงใจ

ความคิดเห็นที่แสดงเพียงเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ยินมากกว่าที่จะนำไปปฏิบัติการ เช่น ไม่ไหวบอกไหว

หน่วยงานปฏิบัติไม่ประสานงานกันทั้งที่มีแผนปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษรและมีคำพูดว่า “บูรณาการ” แล้ว

ชุมชนไม่มีส่วนร่วม โดยที่นั่งอยู่ในที่ประชุมทุกปี

เอ็นจีโอไม่มีส่วนร่วม โดยที่นั่งอยู่ในที่ประชุมทุกปี

นักวิชาการส่วนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วม โดยที่นั่งอยู่ในที่ประชุมทุกปี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีส่วนร่วม เพราะไม่มีอำนาจและไม่มีอำนาจใช้งบประมาณ

ผู้บริหารระดับสูงมิได้ใส่ใจปัญหาโดยจริงใจ เพราะทุกท่านผ่านมาเพียงชั่วคราว

ไม่มีเป้าหมายร่วม

ไม่มีความสามารถทำงานเป็นทีม

อันที่จริงปัญหาทุกเรื่องทั้งในและนอกระบบราชการไม่เฉพาะเรื่องฝุ่นควันเรานำมาเขียนแจกแจงทำนองนี้ได้ทั้งหมด แต่วัฒนธรรมราชการดูจะหนักหนากว่า

วันนี้เราจะชวนคุยเฉพาะ 2 ประเด็นสุดท้าย

คือไม่มีเป้าหมายร่วม และไม่มีความสามารถทำงานเป็นทีม

ทั้งนี้โดยไม่กล่าวโทษผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ไม่กล่าวโทษชาวบ้าน ชาวเขา นายทุนเกษตรกรรม นายทุนอุตสาหกรรม หรือประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ข้อเท็จจริงว่าทุกคนและทุกหน่วยงานมีผลประโยชน์ส่วนเฉพาะตัวด้วยกันหมดทั้งสิ้น

ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

ที่ไม่ปกติคือเรานั่งคุยกันดีๆ ไม่ได้ และถ้าคุยกันดีๆ ไม่ได้มานานเกินสิบปี ควรมีข้อสรุปว่าไม่มีความสามารถที่จะนั่งคุยกันดีๆ

โดยมีสมมติฐานว่าไม่มีใครได้รับการพัฒนามาเพื่อการนี้จริงๆ วันนี้เราจึงเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีความสามารถนั่งคุยกันดีๆ ยอมรับเสียดีๆ แล้วอย่าสร้างเด็กรุ่นใหม่เป็นเหมือนพวกเราอีก

นั่งคุยกันดีๆ หมายถึงนั่งเจรจาต่อรองผลประโยชน์จนกว่าจะลงตัวที่จุดใดจุดหนึ่ง ซึ่งจะทำได้ต้องก้าวข้ามคำพูดประเภทไม่ไหวบอกไหว ทำไม่ได้บอกทำได้ ทำได้ไม่มีปัญหาแต่ไม่ทำ แล้วจะว่าไปผู้บริหารระดับสูงหรือกฎหมายก็ไม่เอาผิดใครเมื่อไม่มีใครทำอะไร

อีกครั้งหนึ่ง ผลประโยชน์ขัดกันเป็นเรื่องปกติ การเจรจาต่อรองเป็นเรื่องปกติ

ความสามารถที่จะนั่งคุยกันดีๆ เพื่อเจรจาต่อรองผลประโยชน์เป็นความสามารถที่ไม่เกิดขึ้นเองในมนุษย์ เพราะพวกเราเป็นนักล่าโดยวิวัฒนาการอยู่ก่อนแล้ว แต่การล่าเป็นทีมเป็นเรื่องทำได้เมื่อทุกคนพบว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ร่วมกัน จึงเป็นขั้นตอนที่ต้องฝึกและต้องฝึกตั้งแต่อายุไม่มากนัก

ตามทฤษฎีคือประถมศึกษา

อย่าพูดว่าที่เขียนมาไม่จริงเพราะนั่นเท่ากับดูหมิ่นสติปัญญาของไมค์เป็นอันมาก

 

quote of Michael Corleone

MOST READ

Social Issues

27 Aug 2018

เส้นทางที่เลือกไม่ได้ ของ ‘ผู้ชายขายตัว’

วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ พาไปสำรวจโลกของ ‘ผู้ชายขายบริการ’ ในย่านสีลมและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดปูมหลังชีวิตของพนักงานบริการในร้านนวด ร้านคาราโอเกะ ไปจนถึงบาร์อะโกโก้ พร้อมตีแผ่แง่มุมลับๆ ที่ยากจะเข้าถึง

กองบรรณาธิการ

27 Aug 2018

Social Issues

21 Nov 2018

เมื่อโรคซึมเศร้าทำให้อยากจากไป

เรื่องราวการรับมือกับความคิด ‘อยากตาย’ ผ่านประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คนเคียงข้าง และบทความจากจิตแพทย์

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

21 Nov 2018

Social Issues

22 Oct 2018

มิตรภาพยืนยาว แค้นคิดสั้น

จากชาวแก๊งค์สู่คู่อาฆาต ก่อนความแค้นมลายหายกลายเป็นมิตรภาพ คนหนุ่มเลือดร้อนผ่านอดีตระทมมาแบบไหน ‘บ้านกาญจนาฯ’ เปลี่ยนประตูที่เข้าใกล้ความตายให้เป็นประตูสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้อย่างไร

ธิติ มีแต้ม

22 Oct 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save