fbpx
รับมือไวรัสโคโรนาอย่างไว ผ่านการใช้ Google Trend

รับมือไวรัสโคโรนาอย่างไว ผ่านการใช้ Google Trend

เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู และ วิศรุต สุวรรณประเสริฐ เรื่อง

กฤตพร โทจันทร์ ภาพประกอบ

 

ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กำลังคุกคามประเทศทั้งเชิงสุขภาพและเชิงเศรษฐกิจ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประชาชนมีความกังวลในหัวข้อใดบ้าง และรัฐบาลควรจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร ความรวดเร็วทันใจของข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น บทความนี้จึงเสนอวิธีการใช้ Google Trend เพื่อแสดงความรู้สึก และ ความต้องการของประชาชนสะท้อนผ่านกิจกรรม online แบบ real time และมีความถี่สูง

ข้อมูล Google Trend เป็นข้อมูลที่จัดเก็บโดยบริษัท Google เว็บไซต์ค้นหาชื่อดังที่ประชาชนใช้ค้นหาข้อมูลเป็นแหล่งแรก โดยบริษัท Google เก็บข้อมูลว่า ณ เวลาใดๆ มีผู้ค้นหาคำต่างๆ เป็นจำนวนเท่าไร ดังนั้นข้อมูล Google Trend จึงเป็นดัชนีคร่าวๆ ที่สามารถใช้ประเมินความสนใจของประชาชนได้หยาบๆ โดยจริงๆ แล้ว แนวคิดการใช้ Google Trend เพื่อศึกษาความสนใจและความรู้สึกของประชาชนเป็นแนวทางใหม่ที่เริ่มมีการใช้แพร่หลายพอสมควรทั้งในวงการวิชาการและเชิงการวิเคราะห์ data science แต่ในประเทศไทยนั้นยังมีการใช้ไม่แพร่หลายมากนัก

Google Trend อาจไม่สมบูรณ์มากนักหากมีผู้ใช้กิจกรรม online ไม่มาก แต่ในประเทศไทย อัตราการเข้าถึงแหล่ง online หรือ internet penetration rate นั้นอยู่ระดับกว่า 50 ล้านคน (หรือ ร้อยละ 71 ของประชากร) ทำให้ Google Trend น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่ช่วยในการสังเกตความรู้สึก ความสนใจ รวมทั้งความกังวลของประชาชนกับสถานการณ์เฉพาะกาลที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแบบรายชั่วโมง เช่น สถานการณ์ของไวรัส COVID-19

บทความนี้จึงขอพาไปรู้จัก Google Trend ด้วยการใช้ข้อมูล Google เพื่อแสดงภาพของสถานการณ์ของไวรัส COVID-19 ผ่านพฤติกรรม online ของคนไทยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

รูปที่ 1 นำมาจากข้อมูล Google trend จากดัชนีจำนวนการค้นหาคำว่า ‘โควิด-19’ จะเห็นได้ว่า แม้ไวรัสโควิด-19 จะเริ่มแพร่กระจายในประเทศจีนช่วงปลายเดือนมกราคม ประชาชนในประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจหลังจากไวรัสแพร่กระจายในประเทศจีนจนถึงจุดพีคช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และความสนใจของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่มีข่าวแรงงานผิดกฎหมายชาวไทยในประเทศเกาหลีแสดงความจำนงต้องการกลับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ภายในเวลา 4 วัน

จำนวนการค้นหาคำว่า ‘โควิด-19’ เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าเมื่อ ดาราดัง แมทธิว ดีน ออกมาประกาศในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 เช่นกัน จากสนามมวย โดยข่าวดังกล่าวทำให้ยอดค้นหาคำว่า ‘สนามมวย’ เพิ่มขึ้น 10 เท่าเพียงช่วงเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม (ในรูปที่ 2) คำว่า ‘โควิด-19’ และ ‘สนามมวย’ ยังเป็นคำค้นหายอดนิยมหลังจากมีข่าวอื่นๆ รวมทั้งข่าวผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ติดเชื้อจากคนใกล้ชิดที่มีประวัติไปยังสนามมวย ข่าวการขอความร่วมมือยกเลิกวันหยุดสงกรานต์ และ ข่าวการปิดเมือง จนมีประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกทม.ไปยังต่างจังหวัด

 

จำนวนการค้นหาคำว่า โควิด ใน Google
รูปที่ 1

 

จำนวนการค้นหาคำว่า สนามมวย ใน Google หลัง COVID-19
รูปที่ 2

 

ตัวเลขความสนใจเรื่องโควิด-19 ยังแสดงไปถึงตัวเลขความสนใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องทั้งอุปกรณ์ป้องกันและการเอาตัวรอดในช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านเช่นกัน

ประชาชนให้ความสนใจและสืบค้นคำว่า ‘หน้ากาก’ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่มีปัญหาหน้ากากขาดตลาด การกักตุนและการขายเกินราคา ก่อนจะกลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งช่วงต้นเดือนมีนาคม เมื่อมีข่าวคนใกล้ตัวรัฐมนตรีกักตุนหน้ากากเพื่อขายในราคาสูงเกินจริง ก่อนที่จะแถลงว่าเป็นเรื่องความเข้าใจผิด นอกจากนี้ประชาชนไทยเริ่มให้ความสนใจและค้นหาคำว่า ‘กักตุน อาหาร’ เพิ่มขึ้น 10 เท่าในช่วงวันที่ 15 มีนาคม (จากระดับที่ไม่มีผู้สนใจจะค้นคำนี้เลยในอดีต 3 เดือนที่ผ่านมา) ซึ่งสอดคล้องกับช่วงที่มีข่าวว่า ประชาชนในประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ต่างพากันกักตุนอาหารและเครื่องใช้ รวมถึงกระดาษชำระ รวมกับที่เกิดข่าวการประกาศนโยบายภาวะฉุกเฉิน การปิดสถานศึกษาและสถานที่ต่างๆ ในกทม. และทั่วประเทศ

 

การค้นหาคำว่า หน้ากาก COVID-19 Google
รูปที่ 3

 

การค้นหาคำว่า กักตุน อาหาร COVID-19 ในGoogle
รูปที่ 4

 

นอกจากประชาชนให้ความสนใจเรื่องไวรัสโควิด-19 และการป้องกันแล้ว ประชาชนเริ่มค้นหาข้อมูลนโยบายภาครัฐที่เข้ามาดูแลประชาชน และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 5 ซึ่งแสดงถึงการค้นหาคำว่า ‘มาตรการ’ (ซึ่งควบรวมถึง มาตรการเยียวยาต่างๆ) โดยตัวเลขดังกล่าวเริ่มเพิ่มสูงขึ้นหลังจากรัฐบาลขอความร่วมมือให้ปิดสถานที่ท่องเที่ยว กิจการร้านอาหารและบริการต่างๆ และมีการเริ่มเสนอและเรียกร้องถึงมาตรการของรัฐในแง่ของให้เงินชดเชยต่อผู้ได้รับผลกระทบ

 

จำนวนการค้นหาใน Google COVID-19 คำว่า มาตรการ
รูปที่ 5

 

โดยผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-19 นี้ คาดว่าจะกระจายตัวค่อนข้างกว้าง ทั้งจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงแบบฮวบฮาบ รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ลดลงเนื่องจากการกักตัวอยู่บ้าน และการปิดตัวของหลายบริษัท ทั้งแบบปิดชั่วคราว และแบบถาวร รวมทั้งขอความร่วมมือให้พนักงานลาหยุดแบบไม่รับเงินเดือน ซึ่งการใช้ข้อมูล Google Trend เพื่อพยากรณ์ตลาดแรงงาน ภาคการผลิต และตลาดการเงิน เช่น การค้นหาคำว่า ‘สมัครงาน’ และ ‘ตกงาน’ ผ่าน Google Trend ที่สามารถแสดงผลแบบ real-time และรวดเร็วกว่าการรอผลสำรวจต่างๆ ที่ใช้เวลาในการรวบรวมแปลผล หรือการรอตัวเลขจำนวนแรงงานที่ลงทะเบียนว่างงาน (ผ่านกระทรวงแรงงาน) ที่มีความแม่นยำแต่ต้องรอเวลาการประมวลผล

ในสภาวะวิกฤติที่มีต้องใช้ ‘ความรวดเร็ว’ ของการวางนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูลที่สามารถแสดงภาพแบบทันเวลา การได้รับข้อมูลดัชนีที่สามารถพยากรณ์ผลลัพธ์ย่อมดีกว่าการรอตัวเลขที่แท้จริงในระบบ ซึ่งอาจจะช้าเกินไป โดยเฉพาะความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และดำเนินนโยบายเร่งด่วนต่างๆ

จาก Google Trend ตัวเลขการค้นหาคำว่า ‘ประกันสังคม’ ‘หางาน’ และ ‘สมัครงาน’ มีความผันผวนแต่ยังค่อนข้างคงที่ แต่สิ่งที่พบคือเทรนด์ของการค้นคำว่า ‘ตกงาน’ ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ข้อมูลดังกล่าวช่วยในการตีความได้ว่า แรงงานเริ่มมีความกังวลกับสภาวะการมีงานทำ แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะการโดนเลิกจ้างถาวร แต่ในขณะเดียวกัน ความกระตือรือล้นในการหางานใหม่ก็พบว่ามีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจแสดงถึงความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจ สังเกตว่า ตัวเลขของการค้นคำว่า ‘ประกันสังคม’ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลังเมื่อรัฐบาลมีความพยายามให้เงินอุดหนุนแก่แรงงานที่ไม่อยู่ในประกันสังคม

 

จำนวนการค้นหาใน Google COVID-19 คำว่า ตกงาน
รูปที่ 6

 

ข้อมูล Google Trend ยังสามารถแสดงการค้นหาตามพื้นที่จังหวัดได้ ดังเช่นตัวอย่างในรูปที่ 7 ก. และ 7 ข. ที่แสดงภาพความเข้มข้นของการค้นคำเปรียบเทียบรายจังหวัด (จังหวัดที่มีการค้นคำดังกล่าวมากที่สุดจะสีเข้ม) (จากพฤติกรรมการค้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา) การค้นหาคำว่า ‘โควิด’ และ ‘หน้ากาก’ รายจังหวัดแสดงแพทเทิร์นสอดคล้องกันเป็นอย่างดี โดยมีความเข้มข้นมากบริเวณ กทม. ภาคกลางตอนล่าง และภาคเหนือ ซึ่งสามารถแปลได้ถึงการให้ ‘ความสนใจ’ ประเด็นของการแพร่กระจายของไวรัสโควิด หรือมองได้อีกมุมหนึ่งว่า ประชาชนในกลุ่มจังหวัดหัวเมืองแสดง ‘ความกังวล’ มากกว่าประชาชนในจังหวัดอื่นๆ

สำหรับประเด็นด้านแรงงานนั้น คนที่อยู่ กทม. และปริมณฑล รวมทั้งหัวเมืองภาคเหนือ ภูเก็ต และภาคใต้ ค้นหาคำว่า ‘ตกงาน’ ค่อนข้างสูง ซึ่งเหล่านี้คือกลุ่มจังหวัดที่การท่องเที่ยวและงานบริการมีสัดส่วนสูงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนการค้นหาคำว่า ‘ประกันสังคม’ ค่อนข้างโดดเด่นในจังหวัดฝั่งตะวันออก ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดเหล่านั้น

ตัวอย่างข้างต้นที่บทความนี้ได้กล่าวมา แสดงให้เห็นประโยชน์ของ Google Trend ในการใช้ตรวจรับประเด็นร้อนที่ประชาชนให้ความสนใจอย่าง real time และสามารถช่วยพยากรณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจก่อนตัวเลขทางการจะพร้อม ผู้วางนโยบายอาจพิจารณาใช้ฐานข้อมูล Google Trend มาประกอบการวางนโยบายในช่วงเร่งด่วน ควบคู่ไปกับตัวเลขสถิติแบบทางการในระยะยาว นอกจากนี้ธุรกิจต่างๆ อาจศึกษารูปแบบการปรับตัวของผู้บริโภคได้ด้วยเช่นกัน

 

จำนวนการค้นหาใน Google COVID-19 แผนที่
7 ก. ‘โควิด’

 

แผนทื่จำนวนการค้นหาใน Google COVID-19 คำว่า หน้ากาก
7 ข. ‘หน้ากาก’

 

แผนทื่จำนวนการค้นหาใน Google COVID-19 คำว่า ตกงาน
7 ค. ‘ตกงาน’

 

แผนทื่จำนวนการค้นหาใน Google COVID-19 คำว่า ประกันสังคม
7 ง. ‘ประกันสังคม’

 


อ้างอิง

Choi, H., & Varian, H. (2009a). Predicting the present with Google Trends. Google Inc, 1-20.

Choi, H., & Varian, H. (2009b). Predicting initial claims for unemployment benefits. Google Inc, 1-5.

Nakavachara, V. & Lekfuangfu, W.N. (2018) “Predicting the Present Revisited: The Case of Thailand.” Thailand and The World Economy 36, 3: 23-46.

https://www.statista.com/statistics/553730/number-of-internet-users-thailand/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/

https://paulgp.github.io/GoogleTrendsUINowcast/google_trends_UI.html

 

ผู้เขียน

เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู, Assistant Professor of Economics, Universidad Carlos III de Madrid, Spain

วิศรุต สุวรรณประเสริฐ: Assistant Professor of Economics, Jones College of Business, Middle Tennessee State University, USA

MOST READ

Spotlights

14 Aug 2018

เปิดตา ‘ตีหม้อ’ – สำรวจตลาดโสเภณีคลองหลอด

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย พาไปสำรวจ ‘คลองหลอด’ แหล่งค้าประเวณีใจกลางย่านเมืองเก่า เปิดปูมหลังชีวิตหญิงค้าบริการ พร้อมตีแผ่แง่มุมเทาๆ ของอาชีพนี้ที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมาเนิ่นนาน

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

14 Aug 2018

Social Issues

27 Aug 2018

เส้นทางที่เลือกไม่ได้ ของ ‘ผู้ชายขายตัว’

วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ พาไปสำรวจโลกของ ‘ผู้ชายขายบริการ’ ในย่านสีลมและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดปูมหลังชีวิตของพนักงานบริการในร้านนวด ร้านคาราโอเกะ ไปจนถึงบาร์อะโกโก้ พร้อมตีแผ่แง่มุมลับๆ ที่ยากจะเข้าถึง

กองบรรณาธิการ

27 Aug 2018

Social Issues

21 Nov 2018

เมื่อโรคซึมเศร้าทำให้อยากจากไป

เรื่องราวการรับมือกับความคิด ‘อยากตาย’ ผ่านประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คนเคียงข้าง และบทความจากจิตแพทย์

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

21 Nov 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save