Spotlights

We are Hong Kongers

1997 – 2019 – 2046 : ฮ่องกง – ห้วงยามของการเอาคืน

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย เขียนถึงห้วงคิดถึงหนัง 2046 เมื่อตอนไปฮ่องกงในวันที่มีการประท้วง ความไม่แน่นอนในหนังของหว่อง กาไว เชื่อมโยงอย่างไรกับความไม่แน่นอนในฮ่องกงปัจจุบัน

Hong Kong Sunday : บางเรื่องเล่าจากฮ่องกง

เกาะฮ่องกงที่เคยเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของโลก เคยเป็นหมุดหมายของเหล่านักท่องเที่ยว เคยเป็นภาพจำของหนังเจ้าพ่อ และเป็นอีกหลายอย่างในสายตาของหลายคน

ตอนนี้ ในวันที่ฮ่องกงมีการประท้วงใหญ่ ทั่วโลกจับตามองความเป็นไปอย่างใกล้ชิด มีทั้งเสียงวิพากษ์ ตำหนิ ชื่นชม ให้กำลังใจ ฯลฯ ตามแต่จะเลือกมองด้วยแว่นสายตาแบบไหน

เมื่อมองทางไกลอาจเห็นไม่ค่อยชัด แต่เมื่อเข้าใกล้ขึ้น ได้เปียกฝนบนฟ้าเดียวกัน ขึ้นรถไฟขบวนเดียวกัน ดมกลิ่นอาหารในบรรยากาศเดียวกัน

ความใกล้ชิดแบบนั้น ทำให้เห็นว่าฮ่องกงยังมีวิถีแบบ ‘Hong Kong Sunday’ ที่ชุ่มฉ่ำและเฉื่อยชา

101 เก็บบรรยากาศฮ่องกงอีกบางมุมที่ไม่ได้มีแค่แก๊สน้ำตา — เมื่อชีวิตยังดำเนินไป

ฮ่องกงปิดปรับปรุง : จนกว่าเสรีภาพจะมาถึง ?

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย ลงพื้นที่ไปดู ‘ม็อบฮ่องกง’ สนทนากับผู้คนว่าด้วยความฝัน ความหวัง ความต้องการของพวกเขา ในห้วงยามที่บ้านเมืองเผชิญกับวิกฤตทางการเมือง

101 in focus EP.5 “We are Hong Kongers!” – จับตาฮ่องกง

สาเหตุเบื้องหลังการชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงคืออะไร ม็อบฮ่องกงเกี่ยวโยงอย่างไรกับความเหลื่อมล้ำ การเลือกตั้งและสิทธิเสรีภาพ และการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ อนาคตของสถานการณ์จะเขม็งเกลียวและคลี่คลายไปต่ออย่างไร อ่านสถานการณ์ฮ่องกงกับ ปกป้อง จันวิทย์ สมคิด พุทธศรี และปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย กองบรรณาธิการ 101 ซึ่งไปลงพื้นที่ม็อบฮ่องกงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

จับตาและทำความเข้าใจฮ่องกง กับ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

101 จับประเด็นอันแหลมคมบางส่วนจาก ‘วาสนา วงศ์สุรวัฒน์’ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านรายการ :: LIVE :: 101 One-on-One EP.84 ที่สนทนากันอย่างถึงแก่น

101 One-on-One EP.84 จับตาและทำความเข้าใจ ‘ฮ่องกง’ กับ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

จับตาและทำความเข้าใจ ‘ฮ่องกง’ กับ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ รู้จักที่มาที่ไปของม็อบฮ่องกง ทำไมคนฮ่องกงต้องออกมาประท้วง เป้าหมายของม็อบคืออะไร เหตุการณ์จะนำไปสู่ความรุนแรงหรือคลี่คลาย และจีนจะเดินเกมอย่างไรกับการประท้วงครั้งนี้