Spotlights

We are Hong Kongers

1997 – 2019 – 2046 : ฮ่องกง – ห้วงยามของการเอาคืน

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย เขียนถึงห้วงคิดถึงหนัง 2046 เมื่อตอนไปฮ่องกงในวันที่มีการประท้วง ความไม่แน่นอนในหนังของหว่อง กาไว เชื่อมโยงอย่างไรกับความไม่แน่นอนในฮ่องกงปัจจุบัน

Hong Kong Sunday : บางเรื่องเล่าจากฮ่องกง

เกาะฮ่องกงที่เคยเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของโลก เคยเป็นหมุดหมายของเหล่านักท่องเที่ยว เคยเป็นภาพจำของหนังเจ้าพ่อ และเป็นอีกหลายอย่างในสายตาของหลายคน

ตอนนี้ ในวันที่ฮ่องกงมีการประท้วงใหญ่ ทั่วโลกจับตามองความเป็นไปอย่างใกล้ชิด มีทั้งเสียงวิพากษ์ ตำหนิ ชื่นชม ให้กำลังใจ ฯลฯ ตามแต่จะเลือกมองด้วยแว่นสายตาแบบไหน

เมื่อมองทางไกลอาจเห็นไม่ค่อยชัด แต่เมื่อเข้าใกล้ขึ้น ได้เปียกฝนบนฟ้าเดียวกัน ขึ้นรถไฟขบวนเดียวกัน ดมกลิ่นอาหารในบรรยากาศเดียวกัน

ความใกล้ชิดแบบนั้น ทำให้เห็นว่าฮ่องกงยังมีวิถีแบบ ‘Hong Kong Sunday’ ที่ชุ่มฉ่ำและเฉื่อยชา

101 เก็บบรรยากาศฮ่องกงอีกบางมุมที่ไม่ได้มีแค่แก๊สน้ำตา — เมื่อชีวิตยังดำเนินไป

ฮ่องกงปิดปรับปรุง : จนกว่าเสรีภาพจะมาถึง ?

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย ลงพื้นที่ไปดู ‘ม็อบฮ่องกง’ สนทนากับผู้คนว่าด้วยความฝัน ความหวัง ความต้องการของพวกเขา ในห้วงยามที่บ้านเมืองเผชิญกับวิกฤตทางการเมือง