fbpx

101 One-on-One Ep.276 “ปรับโครงสร้าง-เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทย” กับ วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร

YouTube video

หากถามว่า นโยบายเศรษฐกิจแห่งอนาคตเป็นอย่างไร – การยกระดับเทคโนโลยี ส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อรับมือกับความผันผวนรุนแรงและการแข่งขันอันเข้มข้นในตลาดโลก – ชุดคำเหล่านี้กลายเป็นคำตอบสำเร็จรูปที่สามารถบอกได้เลยโดยไม่ต้องกลัวผิด

แต่คำตอบที่ตอบเมื่อไหร่ก็ถูกเสมอ ก็มักเป็นคำตอบที่ไม่มีความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ที่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

แล้วเรามีคำตอบแบบอื่นหรือไม่ ในการปรับและเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจไทย

101 ชวน ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร นักเศรษฐศาสตร์การเมือง แห่งมหาวิทยาลัย National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) สนทนาว่าด้วย ‘ภาพใหญ่สุด’ ของเศรษฐกิจไทย และทางเลือกของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่อาจเป็นไปได้มากกว่า

ดำเนินรายการโดย วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น. ทาง The101.world ทุกแพลตฟอร์ม

MOST READ

Economy

15 Mar 2018

การท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจไทย

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ตั้งคำถาม ใครได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวบูม และเราจะบริหารจัดการผลประโยชน์และสร้างความยั่งยืนให้กับรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างไร

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย

15 Mar 2018

Economy

23 Nov 2023

ไม่มี ‘วิกฤต’ ในคัมภีร์ธุรกิจของ ‘สิงห์’ : สันติ – ภูริต ภิรมย์ภักดี

หากไม่เข้าถ้ำสิงห์ ไหนเลยจะรู้จักสิงห์ 101 คุยกับ สันติ- ภูริต ภิรมย์ภักดี ถึงภูมิปัญญาการบริหารคน องค์กร และการตลาดเบื้องหลังความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจสิงห์

กองบรรณาธิการ

23 Nov 2023

Economic Focus

19 Apr 2023

นโยบายแจกเงินดิจิทัล: ทำได้ หรือขายฝัน?

วิมุต วานิชเจริญธรรม ชวนมองวิวาทะสองฝั่งของนโยบายแจกเงินดิจิทัลในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทย พร้อมให้ข้อเสนอถึงการปรับนโยบายให้ตรงจุดขึ้น

วิมุต วานิชเจริญธรรม

19 Apr 2023