:: podcast :: 101 One-On-One Ep.124 : “ทางออกอยู่ไหน? : โรดแมปสู้ COVID-19” – นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

ประเทศไทยพร้อมเปิดเมืองหรือยัง สมดุลระหว่างการควบคุมโรคและการพลิกฟื้นเศรษฐกิจอยู่ตรงไหน และโรดแมปของการสู้ COVID-19 เฟสต่อไปมีหน้าตาอย่างไร

101 ชวน นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีส่วนร่วมในการเดินหน้าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มาอัพเดทสถานการณ์ล่าสุดเรื่องมาตรการสู้ COVID-19 ในหลายมิติ จากการป้องกันโรค การควบคุมโรค ถึงการรักษาโรค

ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการบริหาร The101.world

ติดตาม 101 One-on-One รูปแบบใหม่ยุค COVID-19 เป็นประจำทุกสองทุ่มตรง วันจันทร์ถึงศุกร์