โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง เกิดโอกาสใหม่ ความเสี่ยงใหม่ ความท้าทายใหม่ และความเป็นไปได้ใหม่มากมาย

Klaus Schwab ผู้ก่อตั้งและประธาน World Economic Forum (WEF) ชี้ว่า โลกเข้าสู่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่อย่างเอไอ นานาเทคโนโลยี ควอนตัมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ฯลฯ ซึ่งเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิถีการทำงาน รูปแบบการทำธุรกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ธุรกิจ รัฐ และทรัพยากรต่างๆ อย่างสิ้นเชิง

เราต้อง ‘คิดใหม่’ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงเรื่องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เมื่อปลายปีที่แล้ว WEF ได้เปิดตัวดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันตัวใหม่ เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในโลกใหม่ นั่นคือ Global Competitiveness Index 4.0 หรือ GCI 4.0

แก่นของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกใหม่คืออะไร ถ้าจะยกระดับไทยให้ทันโลกและรับมืออนาคตต้องทำอย่างไร

#futurisingthailand ชวนเริ่มคิดเรื่องนี้ ผ่านคลิปวิดีโอชิ้นนี้

และติดตาม live งานสัมมนา Futurising Thailand สร้างอนาคตไทยให้ทันโลก ครั้งที่ 1 “โลกใหม่ ความท้าทายใหม่ : ยกระดับประเทศไทยในโลก 4.0” ได้ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ที่นี่

……..

#sponsor #สภาพัฒน์ #การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน #futurisingthailand #สร้างอนาคตไทยให้ทันโลก

Author