fbpx

101 Policy Forum #14 นโยบายสวัสดิการเด็กแห่งอนาคต

YouTube video

:: LIVE :: 101 Policy Forum #14 นโยบายสวัสดิการเด็กแห่งอนาคต

101 Policy Forum เปิดเวทีถกเถียงเรื่องนโยบายสาธารณะที่มีความหมายกับชีวิตของผู้คนและสังคม

เพราะเราเชื่อว่า นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของพลเมืองทุกคน และนโยบายที่ดีมาจากการแลกเปลี่ยนถกเถียงอย่างมีคุณภาพ ผ่านการมีส่วนร่วมของสังคม ไม่ใช่เฉพาะช่วงเลือกตั้ง และไม่ใช่แค่ในสภา

สำหรับเดือนนี้ ถก-คิด-ถาม-ตอบกันเรื่อง ‘นโยบายสวัสดิการเด็กแห่งอนาคต’

พบกับ

เชษฐา มั่นคง – ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง – สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการพรรคประชาชาติ

สุนี ไชยรส – คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า

อรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม – ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดำเนินรายการโดย วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. ทาง The101.world

แต่ละภาคส่วนตีโจทย์โควิด-19 และผลกระทบที่มีต่อเด็กอย่างไร | นโยบายสวัสดิการเด็กเล็กในยุคโควิดควรมีหน้าตาแบบไหน | เงินอุดหนุนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้าเป็นคำตอบหรือไม่ | ทำไมนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กของไทยจึงไม่ไปไหนสักที | ฯลฯ

ถก-คิด-ถาม-ตอบ พร้อมกัน บ่ายวันพุธที่ 18 สิงหาคม ทาง The101.world

MOST READ

Spotlights

14 Aug 2018

เปิดตา ‘ตีหม้อ’ – สำรวจตลาดโสเภณีคลองหลอด

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย พาไปสำรวจ ‘คลองหลอด’ แหล่งค้าประเวณีใจกลางย่านเมืองเก่า เปิดปูมหลังชีวิตหญิงค้าบริการ พร้อมตีแผ่แง่มุมเทาๆ ของอาชีพนี้ที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมาเนิ่นนาน

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

14 Aug 2018

Social Issues

9 Oct 2023

เด็กจุฬาฯ รวยกว่าคนทั้งประเทศจริงไหม?

ร่วมหาคำตอบจากคำพูดที่ว่า “เด็กจุฬาฯ เป็นเด็กบ้านรวย” ผ่านแบบสำรวจฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และความเหลื่อมล้ำ ในนิสิตจุฬาฯ ปี 1 ปีการศึกษา 2566

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

9 Oct 2023

Social Issues

5 Jan 2023

คู่มือ ‘ขายวิญญาณ’ เพื่อตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัย

สมชาย ปรีชาศิลปกุล เขียนถึง 4 ประเด็นที่พึงตระหนักของผู้ขอตำแหน่งวิชาการ จากประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษา

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

5 Jan 2023