fbpx

 

101 ร่วมกับ Starbucks จะจัดงานเสวนาในเชิงความรู้ 101 Minutes at Starbucks เป็นประจำทุกเดือน
แน่นอน-ครั้งแรกสุดของกิจกรรม 101 Minutes at Starbucks จะเป็นกิจกรรมอะไรไปไม่ได้ นอกจากการเสวนาและประกาศผล ‘ความน่าจะอ่าน’ รอบสุดท้าย

กับกรรมการของเรา
นิวัต พุทธประสาท
สฤณี อาชวานันทกุล
ทราย เจริญปุระ
ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
และโตมร ศุขปรีชา

Author