fbpx

มอง ‘คังคุไบ’ แล้วย้อนดูไทย: ชีวิต sex worker ที่อาจโหดร้ายกว่าฉากในภาพยนตร์

กระแสของภาพยนตร์อินเดียเรื่อง Gangubai Kathiawadi หรือ หญิงแกร่งแห่งมุมไบ ที่ว่าด้วยเรื่องราวของ ‘คงคา’ หญิงสาวที่ต่อสู้กับมรสุมชีวิตจนกลายมาเป็น ‘คังคุไบ’ ราชินีมาเฟียแห่งเมืองกามธิปุระ ผู้ลุกขึ้นมาเรียกร้องความความยุติธรรมและสิทธิสตรีของโสเภณีในสังคมอินเดีย กำลังได้รับการกล่าวขวัญและพูดถึงอย่างกว้างขวาง ทั้งยังทะยานขึ้นเป็นอันดับ 1 บน Netflix Thailand ในช่วงที่ผ่านมา

ภาพยนตร์เรื่อง Gangubai Kathiawadi ดัดแปลงมาจากหนังสือเชิงสารคดี Mafia Queen of Mumbai ในบทที่ชื่อว่า The Matriarch of Kathipura เขียนโดยฮุสเซน ไซดี (Hussain Zaidi) โดยในบทดังกล่าวเป็นการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของ คังคุไบ กฐิยาวาฑี สตรีชาวอินเดียผู้มีชีวิตในช่วงปี 1939-2008 เป็นที่รู้จักของชาวอินเดียในฐานะผู้ขับเคลื่อนและเรียกร้องสิทธิของหญิงขายบริการ เรื่องราวของ ‘คังคุไบ’ ในภาพยนตร์ Gangubai Kathiawadi จึงมีเนื้อหาบางส่วนที่มีการเติมแต่งเรื่องราวเพิ่มจากในหนังสือ Mafia Queen of Mumbai เพื่อนำมาสร้างเป็นบทภาพยนตร์

ประเด็นอันเป็นหัวใจสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการตีแผ่ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติและถูกตีตราของผู้หญิงขายบริการในกามธิปุระ ประเทศอินเดีย โดยในระหว่างที่เรื่องราวดำเนินไป ตัวละครคังคุไบ รวมถึงเพื่อนโสเภณีของเธอในซ่อง ณ เมืองกามธิปุระประสบพบเจอกับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกมาค้าประเวณีโดยไม่เต็มใจ ถูกใช้ความรุนแรง ถูกสังคมดูถูกเหยียดหยาม รวมถึงต้องเผชิญกับกฎหมายที่เลือกปฏิบัติ หรือแม้แต่เด็กผู้หญิงที่เกิดในชุมชนดังกล่าวก็ถูกกีดกันไม่ให้ได้รับการศึกษา ปัญหาเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการตีตราอาชีพขายบริการว่าต่ำต้อยและสร้างความเสื่อมเสียให้สังคม รวมถึงแนวคิดปิตาธิปไตยที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับสตรีเพศมาเนิ่นนาน

ทั้งนี้ เรื่องราวชีวิตอันแสนเจ็บปวดของหญิงขายบริการดังที่กล่าวมานั้น ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่เมืองกามธิปุระในอินเดียเท่านั้น แต่อาจกล่าวได้ว่านี่คือบาดแผลที่หญิงขายบริการหลายต่อหลายคน ไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของโลกต่างเคยพบเจอ แม้แต่ในประเทศไทย ผู้ประกอบอาชีพขายบริการหรือ sex worker ก็มีชีวิตที่เจ็บปวดและทุกข์ระทมเพราะอคติเชิงลบที่คนในสังคมมีต่ออาชีพนี้เช่นกัน

ปัญหาใหญ่ที่สุดที่เป็นต้นตอของการถูกเลือกปฏิบัติของผู้ขายบริการคือ ทัศนคติที่สังคมส่วนใหญ่มองว่าอาชีพ sex worker เป็นอาชีพน่ารังเกียจ และไม่ยอมรับการมีอยู่ของอาชีพขายบริการ อคติเชิงลบนี้ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในแทบทุกฉากของภาพยนตร์ Gangubai Kathiawadi

ช่วงหนึ่งในหนังมีฉากที่คังคุไบสนทนากับตำรวจนายหนึ่งเกี่ยวกับการติดสินบน โดยเธอต้องจ่ายเงินจำนวนไม่น้อยต่อเนื่องกันเป็นประจำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในย่านกามธิปุระ เพื่อให้กิจการโคมแดงของเธอดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีปัญหา เพราะในอินเดียตอนนั้น อาชีพขายบริการยังผิดกฎหมายและไม่เป็นที่ยอมรับของผู้คน การส่งส่วยให้กับผู้ผดุงความยุติธรรมจึงเป็นการต่อชีวิตและช่องทางทำมาหากินให้พวกเธอ 

เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในอินเดียหรือในภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยปัจจุบันด้วย

สุรางค์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (Swing Thailand) กล่าวว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาชีพขายบริการยังคงผิดกฎหมายและเป็นอาชีพสีเทาอยู่เรื่อยมา เพราะมีคนได้ประโยชน์จากสภาวะนี้ และสิ่งที่ยากอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้อาชีพขายบริการถูกกฎหมายในประเทศไทย คือการต้องไปขัดแข้งขัดขากับคนที่เคยได้ประโยชน์ เพราะหากอาชีพ sex worker ยังคงผิดกฎหมาย และต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆ ซ่อนๆ เช่นนี้ต่อไป ก็ยิ่งเป็นช่องทางให้มีการเก็บเงินค่าคุ้มครองได้ แน่นอนว่าถ้าทำให้อาชีพนี้ไม่ผิดกฎหมาย ผู้ที่มีอำนาจก็จะเก็บผลประโยชน์จากผู้ขายบริการไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้นคนที่เคยได้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้มาตลอด ย่อมไม่ยอมเสียประโยชน์ไปโดยง่าย ภาพเหล่านี้จึงสะท้อนว่า sex worker ไม่เพียงแต่ต้องถูกกดทับจากอคติเชิงลบของคนในสังคมเท่านั้น แต่ยังต้องต่อสู้กับอำนาจมืดที่คอยแต่จะหาผลประโยชน์จากความลำบากของพวกเธอ 

“การทำงานขับเคลื่อนประเด็นนี้ทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำและการถูกเลือกปฏิบัติ ได้เห็นคนถูกทิ้งให้กลายเป็นคนนอกกรอบของสังคม เห็นการถูกทำให้ความเป็นมนุษย์ของกลุ่มพี่น้อง sex worker เลือนหายไป 

“สิ่งเหล่านี้ฝังรากลึกในกรอบสังคมไทย และด้วยความที่ตอนนี้ sex worker ยังคงเป็นอาชีพผิดกฎหมาย ผนวกกับสังคมเราพยายามจะเชิดชูกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศเมืองพุทธ เรามีขนบธรรมเนียมอันดีงาม การมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่คนรักเป็นสิ่งไม่ดี ซึ่งชุดความคิดเหล่านี้หล่อหลอมจนทำให้เกิดการรังเกียจคนขายบริการ พอมีการรังเกียจก็ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติและการตีตรา” สุรางค์กล่าว

นอกจากอคติเชิงลบที่สร้างบาดแผลในใจให้ผู้ประกอบอาชีพ sex worker แล้ว หลายครั้งที่พวกเธอต้องพบเจอกับการถูกทำร้ายร่างกาย ซึ่งบางครั้งอันตรายถึงชีวิต ปัญหานี้เป็นผลพวงจากอคติและการตีตราจากคนในสังคม แต่ในอีกแง่หนึ่ง ปัญหาความรุนแรงอาจเกิดจากการที่ผู้ซื้อบริการมองว่าผู้ขายบริการมีสถานะต่ำต้อยกว่าตนเอง จึงคิดว่าเมื่อจ่ายเงินซื้อบริการมาแล้ว ตนมีสิทธิที่จะทำอะไรกับพวกเธอก็ได้ โดยไม่ได้มองว่าผู้ขายบริการนั้นมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนอื่นในสังคม

การถูกทำร้ายร่างกายถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้ขายบริการในประเทศไทยส่วนใหญ่เคยพบเจอ มูลนิธิ Swing Thailand เป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอด 

“อาชีพนี้ไม่ได้ง่ายแบบที่ใครหลายคนคิดนะ อาชีพ sex worker ไม่ใช่แค่การเปลื้องเสื้อผ้า แต่เราต้องไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน และเราก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าการที่เราไปนอนกับคนที่เราไม่รู้จัก เราจะยังมีชีวิตในเช้าวันรุ่งขึ้นหรือเปล่า เพราะมีหลายคนที่เขาไม่ได้กลับมา เขาถูกทำร้าย ถูกฆ่า ถูกใช้ความรุนแรง อาชีพนี้ไม่ง่าย ไม่เคยง่ายเลย” สุรางค์ย้ำ

ในภาพยนตร์ Gangubai Kathiawadi ก็มีฉากสำคัญที่ชายคนหนึ่งตั้งใจมาซื้อบริการจากคังคุไบ ทว่าไม่ได้ต้องการรับบริการจากเธอเหมือนลูกค้าคนอื่นทั่วไป แต่กลับลงมือทำร้ายร่างกายจนเธอบาดเจ็บสาหัส เหตุการณ์นี้นับเป็นจุดสำคัญที่ผลักดันให้คังคุไบมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง รวมถึงพี่น้องหญิงขายบริการทุกคนในกามธิปุระ และครั้งเมื่อคังคุไบชนะการเลือกตั้งนายกแห่งเมืองกามธิปุระ เธอได้ประกาศเจตนารมณ์ของตนเองไว้ว่าจะไม่ยอมให้โสเภณีแห่งกามธิปุระต้องถูกกดขี่ข่มเหงอีกต่อไป 

คังคุไบประกาศว่า “ในเมื่อผู้หญิงเป็นศูนย์รวมของอำนาจ ความมั่งคั่ง และสติปัญญา อะไรทำให้ชายพวกนี้คิดว่าตัวเองเหนือกว่าเรา”

ยิ่งไปกว่านั้น ปัญหาความรุนแรงและการถูกทำร้ายร่างกายยังเกิดขึ้นเคียงขนานมากับการต้องเผชิญกับกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ทำอาชีพขายบริการ เห็นได้ชัดเจนจากฉากที่คังคุไบถูกลูกค้าโรคจิตทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยในช่วงเวลาที่เธอถูกทำร้ายร่างกายอยู่ภายในห้อง กลุ่มเพื่อนโสเภณีของเธอพยายามขอให้ชิลาไบผู้เป็นแม่เล้าของซ่องแห่งนั้นเรียกตำรวจมาช่วยเหลือ ทว่าชิลาไบกลับปฏิเสธคำขอดังกล่าว และปล่อยให้คังคุไบถูกทำร้ายร่างกายอยู่เช่นนั้น ด้วยเหตุผลที่ว่า “ถ้าฉันไปหาตำรวจ พวกเขาจะจับเราทุกคน” นับเป็นฉากที่สร้างความสะเทือนใจให้ผู้ชมเป็นอย่างมาก และฉากดังกล่าวในภาพยนตร์ก็มิใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องที่ sex worker ส่วนใหญ่ต้องพบเจอมาโดยตลอด

แม้แต่ในประเทศไทย สุรางค์ยืนยันว่า จากสถิติมีพนักงานขายบริการจำนวนมากถูกทำร้ายร่างกายระหว่างทำงาน แต่กลับไม่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเองได้ เพราะสถานภาพของอาชีพ sex worker ที่ยังคงผิดกฎหมาย สุดท้ายพวกเขาต่างถูกผลักให้กลายเป็นคนชายขอบที่นอกจากจะไม่ได้รับความเห็นใจจากคนในสังคมแล้ว ซ้ำยังไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายในฐานะประชาชนคนหนึ่งอีก

“ในความเป็นจริง sex worker กำลังพยายามดิ้นรนรับผิดชอบชีวิตตัวเอง เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคมหรือรัฐบาล แต่พวกเขากลับไม่เคยได้รับการคุ้มครอง ไม่เคยได้รับการให้ค่าในความเป็นมนุษย์ เวลาพวกเขาถูกทำร้าย พวกเขาไม่เคยได้รับการดูแลหรือปกป้องในฐานะมนุษย์เหมือนคนอื่นเลย ในทางกฎหมาย พวกเขาแทบไม่เคยได้รับสิทธิอะไรในฐานะประชาชนคนหนึ่ง เพราะสังคมจะตราหน้าตลอดเวลาว่า ‘ก็คุณทำผิดกฎหมาย คุณประกอบอาชีพที่น่าอับอาย น่ารังเกียจ มีงานตั้งเยอะแยะทำไมพวกคุณไม่ไปทำ’”

อีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่สะท้อนออกมาจากภาพยนตร์คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกลุ่มเด็กผู้หญิงในเมืองกามธิปุระ อันเกิดจากตราบาป (stigma) แม้ว่าพวกเธอจะยังเป็นเพียงเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสา แต่เพียงแค่พวกเธอเกิดและเติบโตมาในชุมชนกามธิปุระที่ทุกคนมองว่าเป็นแหล่งซ่องสุมและชุมชนสลัม พวกเธอก็ถูกกีดกันออกจากการเข้าถึงการศึกษาที่นับเป็นสิทธิหนึ่งที่พวกเธอพึงมี ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงหญิงขายบริการในเมือง เรียกได้ว่าแทบจะมีแค่คังคุไบเพียงคนเดียวที่ได้รับการศึกษา สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่นั่นก็เพราะเธอได้มาก่อนที่จะถูกหลอกเข้ามาในที่แห่งนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของสังคมปิตาธิปไตยในอินเดียที่เพศหญิงมักถูกผลักออกจากระบบการศึกษา เหล่าโสเภณีแห่งเมืองกามธิปุระจึงกลายเป็นคนชายขอบของสังคมที่ถูกกดขี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

นอกจากมูลนิธิ Swing Thailand แล้ว ประเทศไทยยังมี Empower Foundation องค์กรที่ทำงานเพื่อเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมให้กับหญิงขายบริการในไทย และมีการเปิดสอนคลาสภาษาอังกฤษให้ sex worker ได้เข้ามาเรียนฟรี 

สุรางค์ที่เคยทำงานกับ Empower Foundation มองถึงปัญหาการเข้าไม่ถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ขายบริการว่า ต่อให้ใครจะเลือกทำอาชีพอะไร เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิจะได้รับการศึกษาเหมือนคนอื่น และเหตุผลหนึ่งที่ sex worker หลายคนตัดสินใจมาทำอาชีพขายบริการ ก็อย่างที่เรารู้กันดีว่าเป็นเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาความยากจน ซึ่งส่งผลกระทบมาถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เรื่องราวอันแสนเข้มข้น ณ เมืองกามธิปุระ และฉากชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความทุกข์ระทม ความสุขสมหวัง ความหวาดกลัว ความโกรธแค้น รวมถึงอุปสรรคขวากหนามต่างๆ มากมายที่คังคุไบต้องเผชิญในภาพยนตร์นั้น เป็นดั่งปัญหาบนยอดภูเขาน้ำแข็ง ยังมีความเจ็บปวดอีกมากมายที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้พรมที่ผู้ประกอบอาชีพขายบริการหลายคนต้องพบเจอในม่านหมอกของโลกแห่งความเป็นจริงอันแสนโหดร้ายที่ไม่มีผู้กำกับคอยสั่งคัต และไม่มีกล้องคอยถ่ายไว้ 


อ้างอิง     

As Alia Bhatt film releases, here’s the real story of Gangubai Kathiawadi

Gangubai Kathiawadi Biography: Early Life, Age, Career, Family, Real Story of Mafia Queen, and More (jagranjosh.com)

MOST READ

Social Issues

27 Aug 2018

เส้นทางที่เลือกไม่ได้ ของ ‘ผู้ชายขายตัว’

วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ พาไปสำรวจโลกของ ‘ผู้ชายขายบริการ’ ในย่านสีลมและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดปูมหลังชีวิตของพนักงานบริการในร้านนวด ร้านคาราโอเกะ ไปจนถึงบาร์อะโกโก้ พร้อมตีแผ่แง่มุมลับๆ ที่ยากจะเข้าถึง

กองบรรณาธิการ

27 Aug 2018

Social Issues

21 Nov 2018

เมื่อโรคซึมเศร้าทำให้อยากจากไป

เรื่องราวการรับมือกับความคิด ‘อยากตาย’ ผ่านประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คนเคียงข้าง และบทความจากจิตแพทย์

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

21 Nov 2018

Life & Culture

1 Feb 2019

ทรมานแสนสุขสม : เปิดโลก ‘BDSM’ รสนิยมทางเพศที่ตั้งต้นจากความยินยอมพร้อมใจ

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ ชวนสำรวจรสนิยมทางเพศแบบ BDSM ผ่านการพูดคุยกับสองสาวเจ้าของเพจ Thailand BDSM : Let’s Play and Learn ว่าด้วยนิยาม รูปแบบ คำอธิบายของความสุขในความเจ็บปวด ไปจนถึงความเสี่ยงในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อตามหาผู้มีรสนิยมแบบเดียวกัน พร้อมเก็บบรรยากาศการแสดง ‘ชิบาริ’ โดยศิลปินชาวญี่ปุ่นมาเล่าสู่กันฟังอย่างถึงเนื้อถึงหนัง

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

1 Feb 2019

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save