fbpx

World

14 May 2018

การ “ปฏิวัติ” ผ่านคูหาเลือกตั้งที่มาเลเซีย

ประจักษ์ ก้องกีรติ วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งมาเลเซีย ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ฝ่ายรัฐบาลนำโดยพรรคอัมโน ที่ครองอำนาจมานานถึง 61 ปี ต้องพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้

ประจักษ์ ก้องกีรติ

14 May 2018

Thai Politics

27 Dec 2017

บันทึก 2017 : ความหวังที่เคลื่อนไหวในความทรงจำ

ประจักษ์ ก้องกีรติ เขียนบันทึก 2017 ว่าด้วย ‘ความหวัง’ ที่เคลื่อนไหวในความทรงจำ จากป้ายรถเมล์กรุงเบอร์ลิน ถึงต้นมะขามสนามหลวง

ประจักษ์ ก้องกีรติ

27 Dec 2017

Thai Politics

29 Nov 2017

อดีตและอนาคตของพรรคทหาร : ประวัติศาสตร์ฉบับย่อ

พรรคทหารไม่ใช่เรื่องใหม่ในการเมืองไทย ประจักษ์ ก้องกีรติ เล่าประวัติศาสตร์ของพรรคทหารในอดีตว่าสำเร็จและล้มเหลวอย่างไร เพื่อเป็นบทเรียนชั้นดีสำหรับประชาชน นักการเมือง และ คสช.

ประจักษ์ ก้องกีรติ

29 Nov 2017

Thai Politics

4 Oct 2017

ยุคสมัยแห่งความเงียบ (ครั้งที่ 2) ของไทย

ประจักษ์ ก้องกีรติ ย้อนอดีต 59 ปี รัฐประหารของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หนึ่งในจุดเปลี่ยนการเมืองไทยที่สำคัญที่สุด จากยุคสมัยแห่งความเงียบในครั้งนั้นถึงครั้งนี้ กงล้อประวัติศาสตร์หมุนทับประชาชนผ่านเครื่องมืออะไรและอย่างไร

ประจักษ์ ก้องกีรติ

4 Oct 2017

Anti-Corruption

7 Sep 2017

ทำไมประเทศไทยติดกับดักคอร์รัปชัน

ประจักษ์ ก้องกีรติ ตั้งคำถาม “ทำไมประเทศไทยติดกับดักคอร์รัปชัน” และตอบคำถาม “ทางออกจากกับดักคอร์รัปชันอยู่ตรงไหน”

ประจักษ์ ก้องกีรติ

7 Sep 2017

Thai Politics

2 Aug 2017

เก็บตกงานไทยศึกษาที่เชียงใหม่: เมื่อนักวิชาการต่อจิ๊กซอว์การเมืองไทย

ประจักษ์ ก้องกีรติ เก็บตกความคิดจากงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ไทยศึกษา” ที่เชียงใหม่ เมื่อเหล่านักวิชาการช่วยกันต่อจิ๊กซอว์การเมืองไทยในปัจจุบัน

ประจักษ์ ก้องกีรติ

2 Aug 2017

Thai Politics

24 Jun 2017

การปฏิวัติ 2475 ที่โรงเรียนไม่ได้สอน

ในสังคมที่ประวัติศาสตร์กลายเป็นเครื่องมือของการควบคุมกล่อมเกลาความคิดคนมากกว่าเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้เพื่อให้เท่าทันอดีตของสังคมตนเอง ประจักษ์ ก้องกีรติ สำรวจตรวจสอบมายาคติ 4 ประการเกี่ยวกับ 2475 พร้อมนำเสนอประวัติศาสตร์ 2475 ฉบับโรงเรียนไม่ได้สอน

ประจักษ์ ก้องกีรติ

24 Jun 2017

Thai Politics

22 May 2017

รัฐประหารในศตวรรษที่ 21: สัญญาไม่เป็นสัญญาและความด้อยพัฒนาทางการเมือง

ในวาระครบรอบ 3 ปี รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 “ประจักษ์ ก้องกีรติ” สำรวจงานวิจัยว่าด้วยรัฐประหารทั่วโลกเพื่อคุยกับสังคมไทยว่า เขาเลิกทำรัฐประหารกันแล้ว ผู้นำรัฐประหารไม่เคยรักษาสัญญา รัฐประหารไม่สามารถฟื้นฟูประชาธิปไตยให้คุณภาพดีขึ้นได้ กลับทำให้ยิ่งถดถอยลง ดังนั้น รัฐประหารจึงไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

ประจักษ์ ก้องกีรติ

22 May 2017

Thai Politics

25 Apr 2017

กลับไปอ่าน “ประชาธิปไตยครึ่งใบ”: มีอดีต แต่ไม่มีอนาคต

ประจักษ์ ก้องกีรติ ย้อนอ่าน “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ผ่านผลงาน “ลิขิต ธีรเวคิน” ก่อนชวนคิดต่อว่า ระบอบการเมืองไทยยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2560 คือการทวนเข็มนาฬิกากลับสู่ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบในอดีต หรือถอยหลังไปไกลกว่านั้น!

ประจักษ์ ก้องกีรติ

25 Apr 2017