Chasing Coral ถ้าโลกนี้ไม่มีปะการัง นี่คือหนังที่ทุกคนที่รักทะเลและไม่เคยสนใจทะเลต้องดู

หาก Inconvenient Truth ภาพยนตร์สารคดีมากรางวัลเมื่อ 10 ปีที่แล้วของอัล กอร์ สามารถปลุกให้คนทั่วโลกรู้จักและหันมาสนใจกับปัญหาโลกร้อนได้ ภาพยนตร์สารคดี Chasing Coral คือความหวังที่จะปลุกให้โลกตื่นขึ้นมารับรู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของยุคนี้แต่มีคนเข้าใจน้อยที่สุด นั่นคือวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับปะการังทั่วโลก