Media

101 Gaze

101 Gaze Ep.1 “โคตรคนกอง อึดทะลุคิว”

‘โคตรคนกอง อึดทะลุคิว’ สำรวจปัญหาการทำงานกองถ่าย ผ่านมุมมองของผู้ทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ตั้ม-พวัสส์ สวัสดิ์ชัยเมธ ผู้ออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ (Production Designer) ไก่-ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ และ ปั๊ป-ภิไธย สมิตสุต ผู้กำกับภาพ