ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์, กมลชนก คัชมาตย์, ฟ้าใหม่ พงศกรเสถียร เรื่องและวิดีโอ

 

 

ทำไมประวัติศาสตร์ในห้องเรียนถึงไม่สนุก ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไม ทำไมนักเรียนได้แต่ฟัง ฟัง ฟัง แต่ตั้งคำถามไม่ได้ ทำไมมีประวัติศาสตร์บางเรื่องที่คุณครูไม่ยอมสอน ทำไมประวัติศาสตร์ที่รู้จากอินเทอร์เน็ตถึงเปิดโลกมากกว่า

ทำไมวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนไทยจึงสร้างคำถามเช่นนี้

101 gaze พาสำรวจการเรียนประวัติศาสตร์ที่ไม่เป็นรุ่นใหม่ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พร้อมตอบคำถามสำคัญ จะทำอย่างไรให้วิชาประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับนักเรียน ห้องเรียนประวัติศาสตร์ในฝันควรเป็นอย่างไร ผ่านความเห็นของ ธงชัย อัชฌายกชาติ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตนักเรียนที่ตั้งคำถามต่อประวัติศาสตร์บนเวที TEDxYouth @Bangkok 2019 และ ภาคิน นิมมานนรวงศ์ ครูวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

 

[กสศ. x 101]

Author