Komkrit Uitekkeng

ด้วยรักและสันติภาพ : การเสด็จเยือนเมียนมาร์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง เดินทางไปร่วมพิธีมหาบูชามิสซาประวัติศาสตร์ เมื่อพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จฯ เยือนเมียนมาร์เป็นครั้งแรก ติดตามรายงานพิเศษได้ที่นี่

I eat, Therefore I am. เมื่อปรัชญามาเจออาหาร

อ.ตุล – คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง แห่งภาควิชาปรัชญา ศิลปากร จะมาชวนคุยด้วยคำถามที่ฟังดูบ้าบอหลุดโลกว่า – อาหารคืออะไร?

แต่ อ.ตุล บอกว่าในสายตาของนัก/คนเรียน-ปรัชญา คำถามนี้เป็นคำถามขั้น “พื้นฐาน” ที่สำคัญอย่างยิ่ง พอๆ กับการถามว่า “มนุษย์คืออะไร?” “ชีวิตคืออะไร ?” เลยทีเดียว