RE : PLAY ชีวิตเริ่มใหม่

จะดีแค่ไหน ถ้าคุณสามารถย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตที่ผ่านมาได้?
 
ย้อนเวลากลับไปเลือกเส้นทางใหม่
ย้อนการกระทำ ที่จะช่วยเปลี่ยนวันนี้ให้ต่างไปจากเดิม
 
ปอมคือเยาวชน ที่เคยเป็นเด็กเกเรและต้องอยู่ในสถานพินิจฯ
แต่ตอนนี้เป็นนักกีฬาปิงปองจากสโมสรกีฬา BBG
 
———-
 
ปอมไม่ได้มีความสามารถพิเศษย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตที่ผ่านมาหรอก
แต่เขาเลือกที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนความคิด และเริ่มต้นชีวิตใหม่
จนคว้ารางวัลแข่งขันปิงปองระดับเยาวชน
 
เพราะชีวิตไม่สามารถย้อนเวลาได้ แต่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ