fbpx

Research and Policy Dialogue: ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่ #5: ‘เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’

YouTube video

คนไทยเกินครึ่งประเทศอาศัยอยู่ในเขตเมือง! ข้อมูลธนาคารโลกระบุว่า ‘เมือง’ ได้เติบโตจนครอบคลุมประชากรไทยเกินครึ่ง และทำให้ไทยกลายเป็นประเทศของ ‘คนเมือง’ ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา 101 PUB และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ชวนล้อมวงถก ร่วมกัน ‘ตั้ง’ โจทย์วิจัย เพื่อ ‘ตอบ’ อนาคตนโยบายการพัฒนาเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทั่วถึง โอบรับความหลากหลาย มีทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทและภูมินิเวศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ในซีรีส์เสวนาสาธารณะ Research and Policy Dialogue : ‘ตั้งโจทย์+ตอบอนาคต ประเทศไทยในบริบทโลกใหม่’ ครั้งที่ 5

เปิดประเด็นเสวนา:

– ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เขียนหนังสือ สถาปัตย์-สถาปนา : การ(เมือง) ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม

– รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา รองศาสตราจารย์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เขียน โลกของคนไร้บ้าน และสายสตรีท ผู้ขับเคลื่อนประเด็นคนจนในเมือง

– คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา จังหวัดยะลา ผู้ขับเคลื่อนนครยะลาสู่นครแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

– ดร.สุเมธ องกิตติกุล รองประธานสถาบัน และผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

– รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “นคราภิวัตน์ไทย: ทางมา ทางไป ทางออก

ชวนเสวนา:

ฉัตร คำแสง 101 PUB
ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย The101.world

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

———————————————————————

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://shorturl.asia/A8p0U ภายในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 101PUB The101.world และ สกสว.

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 101 Public Policy Think Tank และ เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world

MOST READ

Media

6 Aug 2020

Innerscape Ep.6 เป็นครูศิลปะแบบไหนที่ไม่ทำให้เด็ก ‘กลัว’ ศิลปะ

Innerscape ศิลปะบนผืนใจ ตอนใหม่ ชวนคุยเรื่อง ‘ครูศิลปะ’ ผู้เชื่อมโยงระหว่างเด็กและศิลปะ ตัวแปรสำคัญที่อาจกำหนดว่า ศิลปะจะถูกระบายไปถึงผืนใจของเด็กหรือไม่

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

6 Aug 2020

Media

13 Jul 2021

PRESSCAST EP.21 : เสียงคลื่นลูกใหม่ในสนามข่าว ‘วศินี พบูประภาพ’

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ ชวน ‘วศินี พบูประภาพ’ อดีตนักกิจกรรมทางการเมือง ผู้ผันตัวมาสู่เส้นทางนักข่าวสังกัด workpointTODAY คุยประสบการณ์และภาพวงการสื่อที่เธอมองเห็น

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

13 Jul 2021

Media

2 May 2023

‘คนจนเมือง’ คาดหวังอะไรในวันที่นโยบายไม่ตอบโจทย์

‘คนจนเมือง’ พวกเขามองนโยบายที่ผ่านมาอย่างไร และคาดหวังอะไรจากการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา

2 May 2023