:: LIVE :: 101 Policy Forum #1 : ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

……………….

The101.world เปิดแพลตฟอร์มใหม่ – เวทีนโยบายสาธารณะ ชวนพรรคการเมืองหลากพรรค ร่วมคุย-ร่วมคิด-ร่วมถกเถียงเกี่ยวกับสารพัดนโยบายที่มีความหมายกับชีวิตของผู้คนและสังคม

เพราะเราเชื่อว่า นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของพลเมืองทุกคน และนโยบายที่ดีมาจากการแลกเปลี่ยนถกเถียงอย่างมีคุณภาพ ผ่านการมีส่วนร่วมของสังคม ไม่ใช่เฉพาะช่วงเลือกตั้ง และไม่ใช่แค่ในสภา

เปิดเวทีสาธารณะ ชวนประชาชนรับฟัง-ตั้งคำถาม-แสดงความเห็น-วิพากษ์วิจารณ์ กันสดๆ ทุกเดือน ทางสื่อของ The101.world ทุกช่องทาง

ประเดิม Policy Forum ครั้งแรกด้วยการชวนคุยชวนคิดเรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

พบกับ

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม พรรคประชาธิปัตย์

น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคเพื่อไทย

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง พรรคพลังประชารัฐ

กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ พรรคอนาคตใหม่

ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ทาง The101.world

แต่ละพรรคตีโจทย์เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเป็นธรรมทางการศึกษาอย่างไร อะไรคือหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหานี้

แต่ละพรรคมีคำตอบเรื่องนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเหล่านี้อย่างไร : การจัดสรรเงินอุดหนุนให้นักเรียนยากจน | การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก | การแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา | การกระจายอำนาจในฐานะเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำ | การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเด็กยากจนและด้อยโอกาส | ฯลฯ

ทำอย่างไรถึงจะทำให้นโยบายปฏิรูปการศึกษาเป็นไปได้จริงทางการเมือง

ถก-คิด-ถาม-ตอบกัน บ่ายวันจันทร์ที่ 20 มกราคม ทาง The101.world

 

Author