:: Live :: 101 one-on-one Ep.78

‘ศิลปะแห่งการช่วงชิงความทรงจำ (ทางการเมือง)’

คุยกับ ‘ธนาวิ โชติประดิษฐ’ ภัณฑารักษ์อิสระ และอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ่านประวัติศาสตร์ผ่านศิลปะและวัตถุทางการเมือง จากหมุดคณะราษฎรถึงหมุดหน้าใส จากพระบรมรูปทรงม้าถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อศิลปะถูกนำมาใช้ในการช่วงชิง-รื้อสร้าง ความทรงจำ

ติดตามชมพร้อมกันสดๆ วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคมนี้
สองทุ่มตรง ทาง The101.world

ดำเนินรายการโดย พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล