:: LIVE :: 101 One-on-One Ep.77 “สันติวิธีหายไปไหน?” สนทนากับ ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

จากกรณีทำร้ายร่างกายนักกิจกรรมและผู้เห็นต่างทางการเมือง ถึงปัญหาความรุนแรงไม่รู้จบในจังหวัดชายแดนใต้

สันติวิธียังมีน้ำยาอยู่ไหมในสังคมไทย และทำอย่างไรให้สันติวิธีมีพลัง

ชวนสนทนาโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม สองทุ่มตรง ถ่ายทอดสดทาง The101.world