รายการ 101 One-on-One EP44

:: LIVE :: “วิกฤตเศรษฐกิจลาตินอเมริกา : จากเวเนซุเอลา ถึงอาร์เจนตินา” — เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำรวจสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคลาตินอเมริกา อะไรคือสาเหตุ-ข้อถกเถียง-ทางออกของวิกฤตเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาและอาร์เจนตินา และอะไรคือบทเรียนเกี่ยวกับการเมืองเรื่องการพัฒนาจากลาตินอเมริกาถึงประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลาสองทุ่มตรง ทาง The101.world

ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล