รายการ #ThreesomePodcast สัปดาห์นี้ พบกับตอน Living with fear

.ว่าด้วยความกลัวที่เราทุกคนล้วนเป็นเจ้าของ

สามพิธีกรชวนคุยถึงประเภทของความกลัวตามหลักจิตวิทยา ประสบการณ์ Phobia แบบใกล้ชิดเป็นอย่างไร รักษาได้หรือไม่ ปิดท้ายด้วยความกลัวแบบนามธรรม หรือ ‘กลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง’ อาการซึ่งผูกติดกับความวิตกกังวล

 

Author