101 one-on-one สัปดาห์หน้า

วันอังคารที่ 9 เม.ย. สองทุ่มตรง ‘อ่านเลือกตั้ง 62 ผ่านนักภาษาศาสตร์’ กับ อิสระ ชูศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

สำรวจสงครามวาทกรรมในสนามเลือกตั้ง 24 มีนาฯ ตั้งแต่แคมเปญหาเสียง คำขวัญ โปสเตอร์ เพลง คลิปวิดีโอ ไปจนถึงการประกาศผลของ กกต.

ดำเนินรายการโดย พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล