เดือนพฤศจิกายน 2020 ถือเป็นหนึ่งเดือนสำคัญในแง่การเมืองระหว่างประเทศ เพราะควันหลงศึกชิงทำเนียบขาวยังไม่จาง อีกหนึ่งประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงไทยอย่าง ‘เมียนมา’ ก็กำลังจะเปิดคูหาทำการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 พฤศจิกายน

หลายคนวิเคราะห์ว่า การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นเหมือนการทำประชามติวัดความนิยมของตัวออง ซาน ซูจี และพรรค NLD (สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย) หลังจากที่ชนะการเลือกต้ังในปี 2015 อย่างถล่มทลาย อีกทั้งการเลือกตั้งครั้งนี้ยังเกิดขึ้นท่ามกลางความท้าทายและข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์ หรือวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่สร้างความปั่นป่วนให้โลกอยู่ในตอนนี้ ทั้งหมดนี้ทำให้การเลือกตั้งเมียนมาเป็นอีกหนึ่งการเลือกตั้งที่น่าสนใจและน่าจับตามองด้วยประการทั้งปวง

เข้าสู่โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งเมียนมา 101 สนทนากับ ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย กานต์ธีรา ภูริวิกรัย กองบรรณาธิการ The101.world (บันทึกเทปเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2020)

หมายเหตุ: ภาพประกอบจาก Htoo Tay Zar