fbpx
การต่อสู้กับคอร์รัปชัน การผูกขาด และอธรรมภิบาลภาครัฐ : สนามวิชาการของเดือนเด่น นิคมบริรักษ์

การต่อสู้กับคอร์รัปชัน การผูกขาด และอธรรมภิบาลภาครัฐ : สนามวิชาการของเดือนเด่น นิคมบริรักษ์

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนารำลึกความคิดและผลงานของ “เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

“การต่อสู้กับคอร์รัปชัน การผูกขาด และอธรรมภิบาลภาครัฐ : สนามวิชาการของเดือนเด่น นิคมบริรักษ์”

โดย

– บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ประเด็น: การต่อต้านคอร์รัปชันและการฏิรูปภาครัฐ

– นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ประเด็น: การคุ้มครองผู้บริโภคและการกำกับดูแลเพื่อประโยชน์สาธารณะ

– สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

ประเด็น: การต่อต้านการผูกขาดและการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเศรษฐกิจไทย

– บุญวรา สุมะโน นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ประเด็น: การยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยธรรมาภิบาล

– กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ดำเนินรายการ

ถ่ายทอดสดทางเพจ The101.world วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น.

MOST READ

Media

6 Aug 2020

Innerscape Ep.6 เป็นครูศิลปะแบบไหนที่ไม่ทำให้เด็ก ‘กลัว’ ศิลปะ

Innerscape ศิลปะบนผืนใจ ตอนใหม่ ชวนคุยเรื่อง ‘ครูศิลปะ’ ผู้เชื่อมโยงระหว่างเด็กและศิลปะ ตัวแปรสำคัญที่อาจกำหนดว่า ศิลปะจะถูกระบายไปถึงผืนใจของเด็กหรือไม่

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

6 Aug 2020

Media

13 Jul 2021

PRESSCAST EP.21 : เสียงคลื่นลูกใหม่ในสนามข่าว ‘วศินี พบูประภาพ’

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ ชวน ‘วศินี พบูประภาพ’ อดีตนักกิจกรรมทางการเมือง ผู้ผันตัวมาสู่เส้นทางนักข่าวสังกัด workpointTODAY คุยประสบการณ์และภาพวงการสื่อที่เธอมองเห็น

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

13 Jul 2021

Media

2 May 2023

‘คนจนเมือง’ คาดหวังอะไรในวันที่นโยบายไม่ตอบโจทย์

‘คนจนเมือง’ พวกเขามองนโยบายที่ผ่านมาอย่างไร และคาดหวังอะไรจากการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา

2 May 2023