Shin Egkantrong ภาพประกอบ

 

 

:: LIVE :: 101 One-on-One Ep 57

“Open Government : ทางออกปฏิรูปรัฐไทย” กับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

สำรวจปัญหาของรัฐไทย โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างของระบบกฎหมายและการกำกับดูแล ผ่านกรณีศึกษาจริงที่ชวนให้ตกใจ! แล้วหาคำตอบว่าแนวคิด ‘รัฐบาลเปิด’ หรือ Open Government ซึ่งยืนอยู่บนหลัก (1) ความโปร่งใส (2) การมีส่วนร่วมของประชาชน และ (3) การแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ผ่านเครื่องมือใหม่ๆ และนวัตกรรมเชิงนโยบาย เป็นทางออกในการปฏิรูปรัฐไทยอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคดิจิทัล

ชวนสนทนาโดย ธร ปีติดล

พบกันสดๆ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม เวลาสองทุ่มตรง ทางเพจ The101.world