รายการ 101 One-on-One Ep50

:: LIVE :: “คนเดือนตุลากับการเมืองไทย” โดย กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

‘คนเดือนตุลา’ คือใคร พวกเขามีส่วนในการก่อร่างสร้างการเมืองไทยแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างไร

จากทศวรรษ 2510 จนถึง 2560 ความคิด ความฝัน และบทบาททางการเมืองของ ‘คนเดือนตุลา’ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

หาคำตอบได้ใน 101 One-on-One วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม เวลาสองทุ่มตรง

ชวนสนทนาโดย ธร ปีติดล

 

Author