101 One-on-One ep47

:: LIVE :: เศรษฐกิจโลก 10 ปีหลังวิกฤตซับไพรม์

ย้อนทวนวิกฤตการณ์เศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดนับจาก The Great Depression 1930s เพื่อเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน และสรุปบทเรียนสู่อนาคต

กับ “สมประวิณ มันประเสริฐ” Chief Economist และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

จากวิกฤตซับไพรม์ในสหรัฐสู่วิกฤตการเงินโลก 10 ปีผ่านไป เศรษฐกิจโลกอยู่ตรงไหน ฟื้นจากวิกฤตแล้วหรือยัง อะไรคือมรดกที่วิกฤตทิ้งไว้ ความเสี่ยงใหม่และความท้าทายใหม่ของเศรษฐกิจโลก ณ วันนี้คืออะไร

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลาสองทุ่มตรง ทาง The101.world

ชวนคุยหาคำตอบโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล