รายการ 101 One-on-One EP40
 
:: LIVE :: “พลวัตเศรษฐกิจการเมืองอาเซียน” กับ ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลาสองทุ่มตรง ทาง The101.world
 
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ดำเนินรายการ

 

Author