ติดตาม :: LIVE :: “อ่านฟุตบอลโลก ถึงฟุตบอลไทย” กับ อาจินต์ ทองอยู่คง อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทำวิจัยเรื่อง “ฟุตบอล” ในมิติสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจการเมือง

ดูชีวิตและการแข่งขันนอกและในสนามฟุตบอลกับเรา

ใน 101 One-on-One EP 34

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลาสองทุ่มตรง ทาง The101.world

ธร ปีติดล ดำเนินรายการ