:: Live :: 101 one-on-one Ep.81

ชีววิทยาดิจิทัล : มนุษย์และสัตว์ในโลกอนาคต

คุยกับ แทนไท ประเสริฐกุล นักวิทยาศาสตร์ นักเขียน และเจ้าของรายการคุยวิทย์ติดตลก WiTcast ว่าด้วยประเด็น มนุษย์ในโลกยุคดิจิทัลมีความเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาแค่ไหน ในภาพใหญ่ของวิวัฒนาการ มนุษย์ยังดำรงอยู่ด้วยเหตุผลเดียวกันกับเมื่อหมื่นปีที่แล้วหรือไม่ เผ่าพันธุ์โฮโมเซเปี้ยนส์กำลังมุ่งไปในทิศทางใด และสัตว์บนโลกที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างมาก มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงชีววิทยาแบบไหน

คุยเรื่องวิทยาศาสตร์แบบเมามันและย่อยง่าย

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคมนี้ สองทุ่มตรง ทาง The101.world

ดำเนินรายการโดย ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย