101 One-on-One ep.107 ‘Youthquake’ พลังการเมืองของหนุ่มสาวจากโลกถึงไทย กับ จันจิรา สมบัติพูนศิริ

ไม่กี่ปีก่อน Youthquake เป็นคำศัพท์แห่งปีของ Oxford Dictionaries เมื่อเกิดปรากฏการณ์คนหนุ่มสาวในตะวันตกออกมาเคลื่อนไหวเขย่าการเมือง สังคม และวัฒนธรรม

ต้นปี 2020, Youthquake ส่งพลังสั่นสะเทือนถึงการเมืองไทย เมื่อนักเรียน-นักศึกษา ออกมาแสดงพลังทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปี

เข้าใจพลังคนหนุ่มสาวจากบริบทโลกถึงไทย อะไรคือโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาสนใจ วิธีเคลื่อนไหวแบบไหนที่พวกเขาช่ำชอง โลกแบบไหนที่พวกเขาฝันหา และถึงที่สุดแล้วพลังจะเปลี่ยนโลกได้แค่ไหนและคลี่คลายไปทางใด

สนทนากับ รศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ นักวิจัยประจำสถาบัน German Institute of Global and Area Studies (GIGA) และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 19.00 น.

ดำเนินรายการโดย ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย