วิกฤตน้ำท่วม น้ำแล้ง ดูจะเป็นปัญหาที่เกิดวนซ้ำเป็นประจำอยู่ทุกปี และนับวันความเสียหายจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

เรามักเข้าใจว่า วิกฤตน้ำเกิดจากธรรมชาติ ซึ่งก็เป็นจริงส่วนหนึ่ง แต่อีกสาเหตุที่สำคัญคือวิกฤตน้ำเกิดจากความล้มเหลวในการบริหารจัดการน้ำ

มาร่วมกัน “สร้างอนาคตใหม่ของการจัดการน้ำของไทย” ไปพร้อมกัน กับคลิปงานวิจัยย่อยง่าย “CHANGE: ก้าวข้ามวิกฤตน้ำ” ผลิตโดย 101 x ทีดีอาร์ไอ

 

Author