fbpx

ชวนผู้อ่านตอบแบบสอบถาม ประเมินผลงาน The101.world

The101.world : ผลงานปัจจุบัน และก้าวต่อไปในอนาคต

 

:: ชวนผู้อ่านร่วม ‘ส่งเสียง’ ติชม-แนะนำ ผลงานของ The101.world สองปีแรก ::

The101.world คือสื่อความรู้สร้างสรรค์ (creative knowledge media) ที่ชวนสังคมตั้งคำถามที่ ‘ใช่’ ในเรื่องสำคัญต่อชีวิต ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยี ศิลปะและงานออกแบบสร้างสรรค์ เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2560 โดยทีมงาน The 101 Percent

101 ขอเชิญผู้อ่านร่วมบอกเล่าความคาดหวังและให้คำแนะนำทีมงานเกี่ยวกับผลงานในช่วง 2 ปีแรกของ The101.world และก้าวต่อไปในอนาคต เพื่อพัฒนาสื่อของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่านและสังคม

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม 101 มาตลอด และขอบคุณล่วงหน้าที่สละเวลาร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วม ‘ส่งเสียง’ ถึงพวกเราได้ที่ : http://bit.ly/2vJUyaS

พิเศษ! สำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม ทีมงาน 101 ขอสุ่มแจกหนังสือ “เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” รวมบทความว่าด้วยตุลาการภิวัตน์ ตุลาการพันลึก และตุลาการธิปไตย โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล (หนังสือใหม่วางแผงเร็วๆ นี้) จำนวน 10 รางวัล หากสนใจรับหนังสือโปรดกรอกอีเมลของท่านไว้ในแบบสอบถาม

(ช่วงเวลาตอบแบบสอบถามถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562)

MOST READ

ชวนผู้อ่านตอบแบบสอบถาม ประเมินผลงาน The101.world

101 ขอเชิญผู้อ่านร่วมบอกเล่าความคาดหวังและให้คำแนะนำทีมงานเกี่ยวกับผลงานในช่วง 2 ปีแรกของ The101.world และก้าวต่อไปในอนาคต เพื่อพัฒนาสื่อของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อ่านและสังคม

กองบรรณาธิการ

7 พ.ค. 2019

The 101 Percent​ (วันโอวัน) ทีมสร้างสรรค์ The101.world​ รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

The 101 Percent​ (วันโอวัน) ทีมสร้างสรรค์ The101.world​ รับสมัครงานประจำ – (1) กอง บ.ก. The101.world (2) นักจัดการสื่อสารความรู้และสื่อสารสาธารณะ และ (3) กราฟิกดีไซเนอร์ เปิดรับสมัครวันนี้ – วันที่ 9 กันยายน 2561

กองบรรณาธิการ

24 ส.ค. 2018

ชวนผู้อ่านตอบแบบสอบถาม : ยกเครื่อง The101.world ครั้งใหญ่

ชวนผู้อ่านร่วมบอกเล่าความคาดหวังและให้คำแนะนำทีมงานเกี่ยวกับ “เว็บไซต์” ของเราทั้งในเรื่องประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อหาและระบบเว็บไซต์ใหม่ในอนาคต

กองบรรณาธิการ

19 ส.ค. 2020