นี่คือความรู้สึกของคนไทยทุกคน
เมื่อคนที่รักต้องออกไปใช้ถนน

ช่วยกันแชร์สักนิด
ถ้าคุณอยากให้ถนนไทยปลอดภัยกว่านี้

Author