Media

101 One-on-One

101 One-On-One Ep.92 คุยนอกสนามกับ ‘วิเคราะห์บอลจริงจัง’ – วิศรุต สินพงศพร

คุยกับ วิศรุต สินพงศพร เจ้าของเพจฟุตบอลที่คนไม่ดูบอลก็อ่านได้ ว่าด้วยที่มาที่ไปของเพจวิเคราะห์บอลจริงจัง คุยชีวิต การเขียนหนังสือ และเรื่อง ‘ลูกกลมๆ’ ทั้งในและนอกสนาม

‘ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม’ กับ รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

เนื้อหาบางส่วนจากรายการ 101 One-on-One Ep.91 ‘ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม’ กับ รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

101 One-on-One Ep.91 “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย” กับ ปกป้อง ศรีสนิท

ร่วมค้นหาคำตอบเกี่ยวกับแนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย จากทฤษฎีสู่โลกจริง กับนักวิชาการชั้นนำด้านกฎหมายอาญา – ปกป้อง ศรีสนิท

ประชาธิปัตย์กลางมรสุมเศรษฐกิจการเมืองไทย กับ กรณ์ จาติกวณิช

ทัศนะบางส่วนจาก ‘กรณ์ จาติกวณิช’ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้เคยเป็นประธานนโยบายพรรคฯ และเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ผ่านรายการ 101 One-On-One EP.90

101 One-On-One EP.90 “ประชาธิปัตย์กลางมรสุมเศรษฐกิจการเมืองไทย” กับ กรณ์ จาติกวณิช

101 One-On-One EP.90 วิเคราะห์ เศรษฐกิจการเมืองไทย จากสายตา กรณ์ จาติกวณิช อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

70 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ อาร์ม ตั้งนิรันดร

อ่านจีน เข้าใจโลกผ่าน ผ่านประวัติศาสตร์และอนาคตของสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จาก ‘2475’ ถึง ‘ปัจจุบัน’ : “ถ้าไม่เห็นอดีต เราจะมองไม่เห็นอนาคต” – ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

‘2475’ เป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันอยู่กับสภาพการเมืองไทยในปัจจุบัน ถ้าประวัติศาสตร์เป็นเหรียญสองด้าน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อ่าน ‘2475’ อย่างไร

101 One-on-One EP.89 “70 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน” กับ อาร์ม ตั้งนิรันดร

1 ตุลาคม 2019 สาธารณรัฐประชาชนจีนจะฉลองวันชาติครั้งที่ 70 และถือนับเป็นวันเกิดครบรอบ 70 ปีของวันสถาปนา “สาธารณรัฐ” ด้วย อ่านจีน เข้าใจโลกผ่าน ผ่านประวัติศาสตร์และอนาคตของสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านใจนักวิจารณ์วรรณกรรม กับ สุธิดา วิมุตติโกศล

101 จับประเด็นบางส่วนจากการพูดคุยกับ สุธิดา วิมุตติโกศล ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงสถานการณ์ด้านการอ่าน-การวิจารณ์ในสังคมไทย

อินเดียในกระแสโลก กับ สุรัตน์ โหราชัยกุล

เนื้อหาบางส่วนจากการพูดคุยกันในรายการ 101 One-on-One Ep.87 ‘อ่านอินเดียในกระแสโลก’ กับ ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

101 One-on-One EP.88 “อ่านใจนักวิจารณ์วรรณกรรม” กับ สุธิดา วิมุตติโกศล

:: LIVE :: 101 One-on-One Ep.88

‘อ่านใจนักวิจารณ์วรรณกรรม’

คุยกับ สุธิดา วิมุตติโกศล ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Read Aloud

ในฐานะนักวิชาการ และนักวิจารณ์วรรณกรรม เธอประเมินสถานการณ์ด้านการอ่าน-การวิจารณ์ในสังคมไทยอย่างไร

วัฒนธรรมการอ่านแบบไทยๆ ถูกจำกัดด้วยกรอบความคิดแบบไหน พื้นที่การวิพากษ์วิจารณ์มีความสำคัญอย่างไร และการอ่าน-การวิจารณ์ จะช่วยยกระดับความคิดผู้คนและสังคมได้อย่างไร

เปิดความคิด เปลือยความในใจ จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกห้องเรียน

วันจันทร์ที่ 23 กันยายนนี้
สองทุ่มตรง ทาง The101.world

ดำเนินรายการโดย พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

101 One-on-One EP.87 “อินเดียในกระแสโลก” กับ สุรัตน์ โหราชัยกุล

จากการการประกาศยกเลิกสถานะพิเศษให้กับรัฐจัมมูและแคชเมียร์ ที่เคยได้รับนับตั้งแต่ปี 1950 เราควรเข้าใจอินเดียอย่างไร และอะไรคือนัยอันแหลมคมของอินเดียต่อภูมิภาคและโลก คุยกันเรื่องอินเดียแบบลึกๆ กับ ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย