Media

101 One-on-One

101 One-On-One Ep.101 “จับกระแสโลก 2020”

“จับกระแสโลก 2020” ชวนสำรวจการเปลี่ยนแปลงรอบโลกในหลากมิติ และเทรนด์ใหม่ที่ทุกคนควรรู้เพื่อรับมือโลก 2020

เมื่อโลกเปลี่ยนไม่รู้จบอย่างรวดเร็วและรุนแรง เราจะอยู่กันอย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

“อนาคตใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่” กับ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

หลังถูกตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร ‘ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ’ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มองการเมืองไทยอย่างไร

101 One-On-One Ep.100 “อนาคตใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่”

“อนาคตใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่” สนทนาสดกับ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ตอบทุกคำถามเรื่อง ‘อนาคตใหม่’ ของรัฐธรรมนูญ การเมืองไทย และพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงก้าวต่อไปของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ภาพยนตร์และแง่งามของศิลปะเรื่องเล่า กับ ‘นรา’ พรชัย วิริยะประภานนท์

101 ถอดทัศนะบางส่วนของ ‘นรา’ พรชัย วิริยะประภานนท์ จากการสนทนาในรายการ 101 One-On-One Ep.99 ‘ภาพยนตร์และแง่งามของศิลปะเรื่องเล่า’ ว่าด้วยเรื่องภาพยนตร์ ความงามของเรื่องเล่า วิธีเขียนงาน และการใช้ชีวิตของนักเขียนอิสระ

101 One-On-One Ep.99 “ภาพยนตร์และแง่งามของศิลปะเรื่องเล่า” กับ ‘นรา’ พรชัย วิริยะประภานนท์

101 One-On-One Ep.99 คุยกับ ‘นรา’ พรชัย วิริยะประภานนท์ ว่าด้วยเรื่องภาพยนตร์ ความงามของเรื่องเล่า วิธีเขียนงาน และการใช้ชีวิตของนักเขียนอิสระ

สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา กับ ไกรยส ภัทราวาท

คุยกับดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ว่าด้วย สถานการณ์ ปัญหา และทางออกของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย

เพื่อไทย 360° กับ สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

เก็บความจากรายการ 101 one-on-one Ep.97 ‘เพื่อไทย 360°’ กับ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย

101 One-On-One Ep.98 ‘สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา’

คุยกับดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ว่าด้วย สถานการณ์ ปัญหา และทางออกของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย

ธร ปีติดล ดำเนินรายการ

101 one-on-one Ep.97 ‘เพื่อไทย 360°’

สนทนากับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ว่าด้วย ปัจจุบัน อนาคต และยุทธศาสตร์ต่อไปของพรรคเพื่อไทย

ศาสนากับสังคมไทยสมัยใหม่ กับ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

101 ถอดทัศนะบางส่วนของ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยสิ่งที่ต้องจับตามองในการเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส การปรับตัวของศาสนจักรโรมันคาทอลิก และองค์กรศาสนาในประเทศไทย ไปจนถึงกระแสความนิยมเครื่องราง ‘สายมู’ ในปัจจุบัน

101 one-on-one Ep.96 “ศาสนากับสังคมไทยสมัยใหม่”

101 one-on-one Ep.96 คุยกับ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยเรื่องศาสนา ในสังคมไทยสมัยใหม่ศาสนามีตำแหน่งแห่งที่อย่างไร ทำไมจึงยังตอบโจทย์ของผู้คนจำนวนมาก

เปิดแนวคิด ‘เดือนเด่น นิคมบริรักษ์’ ปฏิรูปรัฐไทยด้วย open government

คุยกับ ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ว่าด้วยแนวคิด Open government และทางออกปฏิรูปรัฐไทย